20 ulver skutt siste jaktår

Publisert:

I alt ble 20 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2019/20, noe som er 6 færre enn jaktåret 2018/19. 10 av ulvene ble felt i vinterens lisensjakt. Det ble skutt 3 flere bjørner enn året før.

Det ble gitt fellingstillatelse for 32 ulver, og av disse ble 10 dyr skutt under lisensjakta, viser statistikken over avgang av store rovdyr. I tillegg ble 5 ulver felt som skadedyr, en ble felt i nødverge, 2 påkjørt og 2 omkom av andre årsaker i jaktåret 2019/20. Regjeringen utvidet lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen til og med 31. mai. De 2 ulvene som ble felt i den utvidede perioden, kommer med i statistikken for jaktåret 2020/21.

1 I tillegg ble tre hybrider av ulv og hund skutt i Østfold.

Figur 1. Store rovdyr. Registrert avgang

Bjørn Ulv Jerv Gaupe
1994/1995 1 17 64
1995/1996 1 16 103
1996/1997 3 17 113
1997/1998 3 19 127
1998/2999 5 1 22 105
1999/2000#1 5 2 31 101
2000/2001 6 17 41 98
2001/2002 3 2 48 102
2002/2003 1 7 38 71
2003/2004 4 6 39 46
2004/2005 1 7 50 58
2005/2006 6 5 63 51
2006/2007 4 2 79 82
2007/2008 13 5 77 111
2008/2009 12 5 90 136
2009/2010 18 8 89 147
2010/2011 10 13 105 157
2011/2012 16 9 112 92
2012/2013 13 8 157 92
2013/2014 5 17 61 78
2014/2015 12 14 96 89
2015/2016 10 14 123 78
2016/2017 8 18 111 62
2017/2018 9 31 84 55
2018/2019 12 26 82 64
2019/2020 15 20 114 70

Flere bjørner ble felt

I jaktåret 2019/20 ble det registrert en total avgang på 15 bjørner, 3 flere enn foregående jaktår. Av en kvote på 5 bjørner, ble 2 felt under lisensjakta. I tillegg ble 11 bjørner felt under skadefelling, 1 ble påkjørt av tog og 1 dyr omkom av andre årsaker.

Flere fellingstillatelser på jerv

I alt var det gitt tillatelse til å felle 120 jerver under lisensjakta i jaktåret 2019/20. Det er en økning på 13 dyr fra jaktåret 2018/19. Til sammen ble 50 dyr felt under lisensfelling, som er 3 flere enn året før. Med 19 felte dyr var forvaltningsregion Møre og Romsdal og Trøndelag den regionen der det ble skutt flest jerver i forbindelse med lisensfellingen. I tillegg ble 52 jerver felt under skadefelling.

Kvotejakt på gaupe

Det ble registrert en avgang på 66 gauper i 2019/20. Under kvotejakta 2019/20 ble det skutt 51 av 54 tillatt felte gauper. Det er 1 mer enn foregående jaktår.  I tillegg ble 8 gauper skutt under skadefelling, 7 ble påkjørt av bil og tog, mens 4 omkom av andre årsaker.

Faktaside

Kontakt