Færre ulver og flere bjørner skutt

Publisert:

I alt ble 26 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/19. Av disse ble 15 dyr felt under vinterens lisensjakt. Det innebærer 5 færre drepte ulver enn i jaktåret 2017/18. Derimot ble det skutt 3 flere bjørner enn året før.

Det ble gitt fellingstillatelse for 33 ulver, og av disse ble 15 dyr skutt under lisensjakta. Hele 10 av disse ble felt i Hedmark, viser statistikken over avgang av store rovdyr. I tillegg ble 7 ulver felt som skadedyr. 1 ble felt i nødverge og 3 omkom av andre årsaker i jaktåret 2018/19. Regjeringen utvidet lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen til og med 31. mai. De 3 ulvene som ble felt i den utvidede perioden, kommer med i statistikken for jaktåret 2019/2020.

1 I tillegg ble tre hybrider av ulv og hund skutt i Østfold.

Figur 1. Store rovdyr. Registrert avgang

Bjørn Ulv Jerv Gaupe
1994/1995 1 17 64
1995/1996 1 16 103
1996/1997 3 17 113
1997/1998 3 19 127
1998/2999 5 1 22 105
1999/2000#1 5 2 31 101
2000/2001 6 17 41 98
2001/2002 3 2 48 102
2002/2003 1 7 38 71
2003/2004 4 6 39 46
2004/2005 1 7 50 58
2005/2006 6 5 63 51
2006/2007 4 2 79 82
2007/2008 13 5 77 111
2008/2009 12 5 90 136
2009/2010 18 8 89 147
2010/2011 10 13 105 157
2011/2012 16 9 112 92
2012/2013 13 8 157 92
2013/2014 5 17 61 78
2014/2015 12 14 96 89
2015/2016 10 14 123 78
2016/2017 8 18 111 62
2017/2018 9 31 84 55
2018/2019 12 26 82 64

Flere bjørner ble felt

I jaktåret 2018/19 ble det registrert en total avgang på 12 bjørner, 3 flere enn foregående jaktår. Av en kvote på 7 bjørner ble 1 felt under lisensjakta. I tillegg ble 8 bjørner skutt under skadefelling, 1 i nødverge og 3 dyr omkom av andre årsaker.

Økt uttak av jerver under lisensfelling

I alt var det gitt tillatelse til å felle 107 jerver i jaktåret 2018/2019. Til sammen ble 47 dyr skutt under lisensfelling, som er 12 flere enn året før. Med 22 felte dyr var Hedmark det fylket der det ble skutt flest jerver i forbindelse med lisensfellingen. I tillegg ble 26 jerver felt under skadefelling.

Flere gauper felt under kvotejakta

Under kvotejakta vinteren 2018/19 ble det gitt tillatelse til å felle 55 gauper. Totalt ble 50 gauper felt, og det er 10 flere enn foregående jaktår. I tillegg ble 5 gauper skutt under skadefelling, 6 ble påkjørt av bil og tog, mens 3 omkom av andre årsaker.

Faktaside

Kontakt