Spesialisthelsetjenesten, somatikk2008

Innhold

Arkiv for Spesialisthelsetjenesten, somatikk - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. juni 2009 2008 Stadig færre senger
18. juni 2008 2007 Færre senger - flere leger
20. juni 2007 2006 Færre senger - flere årsverk
21. juni 2006 2005 Færre senger - flere behandles
22. juni 2005 2004 Stabile sengetall i somatiske sykehus
2. september 2004 2003 Stabilt sengetall - men flere behandles
23. juni 2004 2003 Stabilt antall senger nasjonalt
3. september 2003 2002 Flere sykepleiere i sykehusene
27. mai 2003 2002 Flere årsverk i sykehusene
23. september 2002 2001 Økt aktivitet ved sykehusene
27. juni 2002 2001 Svak økning totalt i sykehusårsverk
27. september 2001 2000 Flere polikliniske konsultasjoner
21. juni 2001 2000 Lavere vekst i årsverk
26. september 2000 1999 Personellvekst og økt kompetanse
23. juni 2000 1999 Kraftig personellvekst i 1990-årene