19399_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsesom/aar
19399
Færre senger - flere årsverk
statistikk
2007-06-20T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsesom, Spesialisthelsetjenesten, somatikkHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, somatikk2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre senger - flere årsverk

Ved utgangen av 2006 var antall senger for døgnbehandling ved somatiske sykehus i underkant av 13 900, om lag 100 færre senger enn i 2005. Antall årsverk har økt med 1,5 prosent i samme periode til over 65 100.

Det var rundt 824 000 utskrivninger etter døgnopphold, over 3,5 millioner polikliniske konsultasjoner og nesten 544 000 dagbehandlinger i 2006. Dagbehandlinger har hatt den sterkeste veksten fra 2005 med 7,7 prosent.

Somatiske sykehus. 2000-2006. Nøkkeltall
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Senger 13 944 13 945 14 161 14 208 14 228 13 995 13 868
Utskrivninger  694 703  724 635  741 581  783 529  796 493  809 970  824 441
Liggedager i 1 000 4 164 4 205 4 203 4 205 4 128 4 139 4 146
Polikliniske konsultasjoner i 1 0003 3 591 3 582 3 080 3 315 3 362 3 451 3 545
Dagbehandlinger i 1 0004      358  419  459  505  544
årsverk1 i alt 58 522 59 406 61 239 63 155 63 498 64 186 65 140
årsverk1 for leger 7 073 7 242 7 291 7 592 7 922 8 199 8 412
årsverk1 for sykepleiere og jordmødre 22 343 22 518 23 451 24 157 24 543 24 515 25 251
årsverk1 for personell med 3-årig høgskoleutdanning innenfor helsefag2 5 615 5 867 5 976 6 328 6 384 6 317 6 486
årsverk1 for hjelpepleiere 5 216 5 075 5 097 5 115 4 819 4 629 4 567
årsverk1 for annet personell i pasientrettet arbeid  772  854  955 1 422 1 788 1 886 1 843
årsverk1 for personell innenfor administrasjon og kontor, tekniske funksjoner og service-/driftsfunksjoner 17 170 17 507 18 097 18 097 17 638 18 222 18 158
1  årsverk er antall heltidsstillinger pluss deltidsstillinger (omregnet til heltid) ved utgangen av året. årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger. Overtid er ikke inkludert.
2  Inkluderer fysioterapeuter, bioingeniører, radiografer og ergoterapeuter.
3  Data fra Norsk Pasientregister (NPR) er hovedkilde. I tillegg har SSB innhentet opplysninger om polikliniske konsultasjoner ved private sykehus for 2002 og 2003, heholdsvis 34 679 og 93 127 konsultasjoner. Opplysningene ble ikke innhentet for 2004-2006.
4  Dagbehandlinger var før 2002 inkludert i polikliniske konsultasjoner.

Les mer: Spesialisthelsetjenesten, 2006 .

Les også: Pasientstatistikk, 2006 .

Tabeller: