19401_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsesom/aar
19401
Færre senger - flere behandles
statistikk
2006-06-21T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsesom, Spesialisthelsetjenesten, somatikkHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, somatikk2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre senger - flere behandles

Ved utgangen av 2005 var antall senger ved somatiske sykehus nær 14 000. Det er færre registrerte senger enn i 2004. I samme periode økte antall utskrivninger etter døgnopphold, og gjennomsnittlig liggetid har gått ned. Dagbehandlinger i sykehusene økte med nesten 10 prosent, og det ble utført over 3,4 millioner polikliniske konsultasjoner.

Somatiske sykehus. 2002-2005. Nøkkeltall
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Senger 13 944     13 945     14 161     14 208     14 228     13 995
Utskrivninger  694 703  724 635  741 581  783 529  796 493  809 970
Liggedager i 1 000 4 164 4 205 4 203 4 205 4 128 4 139
Polikliniske konsultasjoner i 1 0003 3 591 3 582 3 080 3 315 3 362 3 451
Dagbehandlinger i 1 0004      358  419  459  505
årsverk1 i alt 58 522 59 406 61 239 63 155 63 498 64 186
årsverk1 for leger 7 073 7 242 7 291 7 592 7 922 8 199
årsverk1 for sykepleiere og jordmødre 22 343 22 518 23 451 24 157 24 543 24 515
årsverk1 for personell med 3-årig høyskoleutdanning innenfor helsefag2 5 615 5 867 5 976 6 328 6 384 6 317
årsverk1 for hjelpepleiere 5 216 5 075 5 097 5 115 4 819 4 629
årsverk1 for annet personell i pasientrettet arbeid  772  854  955 1 422 1 788 1 886
årsverk1 for personell innenfor administrasjon, tekniske funksjoner og servicefunksjoner 17 170 17 507 18 097 18 097 17 638 18 222
1  årsverk er antall heltidsstillinger pluss deltidsstillinger (omregnet til heltid) ved utgangen av året. årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger. Overtid er ikke inkludert.
2  Inkluderer fysioterapeuter, bioingeniører, radiografer og ergoterapeuter.
3  Data fra Norsk Pasientregister (NPR) er hovedkilde. I tillegg har Statistisk sentralbyrå innhentet opplysninger om polikliniske konsultasjoner ved private sykehus for 2002 og 2003, heholdsvis 34 679 og 93 127 konsultasjoner. Opplysningene ble ikke innhentet for 2004 og 2005.
4  Dagbehandlinger var før 2002 inkludert i polikliniske konsultasjoner.

Les også : Spesialisthelsetjenesten, 2005

Tabeller: