19403_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsesom/aar
19403
Stabile sengetall i somatiske sykehus
statistikk
2005-06-22T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsesom, Spesialisthelsetjenesten, somatikkHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, somatikk2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabile sengetall i somatiske sykehus

Ved utgangen av 2004 var det registrert i overkant av 14 200 senger i somatiske sykehus, og antallet er nesten uendret siden 2003. Personellet har økt med en halv prosent i den samme perioden. Omfanget av polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger øker fortsatt, med henholdsvis 4,3 og 9,5 prosent siden 2003.

Somatiske sykehus. 1990-2004. Nøkkeltall
  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Senger 16 040     14 534     13 944     13 945     514 161     14 208     14 228
Utskrivninger  614 919  641 135  694 703  724 635  741 581  783 529  796 493
Liggedager i 1 000 4 519 4 255 4 164 4 205 4 203 4 205 4 128
Polikliniske konsultasjoner i 1 0003 2 547 3 033 3 591 3 582 63 080 3 315 3 362
Dagbehandlinger i 1 0004          358  419  459
årsverk1 i alt 46 508 50 130 58 522 59 406 61 239 63 155 63 498
årsverk1 for leger 4 576 5 402 7 073 7 242 7 291 7 592 7 922
årsverk1 for sykepleiere og jordmødre 15 614 18 457 22 343 22 518 23 451 24 157 24 543
årsverk1 for personell med 3-årig høyskoleutdanning innenfor helsefag2 3 802 4 542 5 615 5 867 5 976 6 328 6 384
årsverk1 for hjelpepleiere 6 629 5 536 5 216 5 075 5 097 5 115 4 819
årsverk1 for annet personell i pasientrettet arbeid  689,00  516,00  772,00  854,00  955 1 422 1 788
årsverk1 for personell innenfor administrasjon, tekniske funksjoner og servicefunksjoner 14 974 15 420 17 170 17 507 18 097 18 097 17 638
1  årsverk er summen av heltidsansatte og deltidsansatte (omregnet til heltidsansatte) ved utgangen av året. Overtid er ikke inkludert.
2  Fysioterapeuter, bioingeniører, radiografer og ergoterapeuter.
3  Data fra Norsk Pasientregister (NPR) er hovedkilde. I tillegg har SSB innhentet opplysninger om polikliniske konsultasjoner ved private sykehus for 2002 og 2003, heholdsvis 34 679 og 93 127 konsultasjoner. Opplysningene er ikke innhentet for 2004.
4  Dagbehandlinger var før 2002 inkludert i polikliniske konsultasjoner.
5  Tall rettet 20. oktober 2003.
6  Korrigert etter publisering i 2002.

Les også: Spesialisthelsetjenesten, 2004

Tabeller: