Røyk, alkohol og andre rusmidler2020

Innhold

Arkiv for Røyk, alkohol og andre rusmidler - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. januar 2021 2020 2020
1. oktober 2020 2020 2020
17. januar 2020 2019 2019
4. november 2019 2019 2019
18. januar 2019 2018 2018
29. oktober 2018 2018 2018
18. januar 2018 2017 2017
18. januar 2017 2016 Færre røyker, flere unge kvinner snuser
14. januar 2016 2015 Flest unge røykere i Finnmark
3. februar 2015 2014 Fortsatt nedgang i røyking
5. februar 2014 2013 Én av tre bruker snus eller røyker
5. februar 2013 2012 Stadig færre unge røyker
17. februar 2012 2011 Stadig færre røyker, men flere bruker snus
18. februar 2011 2010 Færre enn hver femte røykte daglig
25. februar 2010 2009 Unge røyker stadig mindre, men snuser mest