360184_not-searchable
/helse/statistikker/royk/aar
360184
statistikk
2018-10-29T08:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, alkohol, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
false

Røyk, alkohol og andre rusmidler2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Andel som har brukt røyk, alkohol eller andre rusmidler1
2018
Begge kjønnMennKvinner
1Tall for alkohol og andre rusmidler publiseres på høsten, mens tall for røyk og snus publiseres i januar.
Alkohol og andre rusmidler
Drikker alkohol ukentlig354129
Drikker ukentlig minst seks enheter ved samme anledning572
Brukt cannabis siste 12 måneder574
2017
Begge kjønnMennKvinner
Røyk og snus
Røyker daglig111210
Snuser daglig12176