430580_not-searchable
/helse/statistikker/royk/aar
430580
statistikk
2020-10-01T08:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, alkohol, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
false

Røyk, alkohol og andre rusmidler2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Andel som har brukt røyk, alkohol eller andre rusmidler1
2020
Begge kjønnMennKvinner
1Tall for alkohol og andre rusmidler publiseres på høsten, mens tall for røyk og snus publiseres i januar.
Alkohol og andre rusmidler
Drikker alkohol ukentlig343731
Drikker ukentlig minst seks enheter ved samme anledning472
Brukt cannabis siste 12 måneder463
2019
Begge kjønnMennKvinner
Røyk og snus
Røyker daglig999
Snuser daglig14207