242451
/helse/statistikker/royk/aar
242451
Flest unge røykere i Finnmark
statistikk
2016-01-14T10:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, alkohol, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
false
Statistikken viser røyking og annen bruk av tobakk – som snus – i tillegg til elektroniske sigaretter. I 2015 røykte 13 prosent hver dag.

Røyk, alkohol og andre rusmidler2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest unge røykere i Finnmark

Færre røyker og flere bruker snus i alle landets fylker. Det er flest røykere i Finnmark, hvor 2 av 10 røykte daglig i 2015. Her røyker også de yngre mer enn de eldste – i landet for øvrig røyker de unge stadig mindre.

Andel røykere og snusere 16-74 år, etter kjønn. Prosent
2005201020142015
Begge kjønn
Andel dagligrøykere25191313
Andel av-og-til-røykere111099
Bruker snus daglig - prosent.7910
Bruker snus av og til - prosent.454
Menn
Andel dagligrøykere26191413
Andel av-og-til-røykere11111110
Bruker snus daglig - prosent.121515
Bruker snus av og til - prosent.666
Kvinner
Andel dagligrøykere24191313
Andel av-og-til-røykere11988
Bruker snus daglig - prosent.244
Bruker snus av og til - prosent.332

31 prosent av befolkningen brukte tobakk i 2015. 13 prosent røyker daglig, og nedgangen i dagligrøyk har vært stor. Nedgangen i samlet bruk av tobakk er mindre fordi daglig bruk av snus til en viss grad har tatt over. Andelen som bruker tobakk av og til har vært stabil i perioden etter 2008.

Flest røykere i Finnmark

Det er flest som røyker i Finnmark. I perioden 2012 til 2015 oppga 19 prosent at de røykte daglig i dette fylket, og 9 prosent at de røykte av og til. Vi finner også mange røykere i fylkene Østfold, Hedmark, Telemark og Rogaland. Det er færrest røykere i Sør-Trøndelag hvor 11 prosent oppga at de røykte daglig.

Finnmark hadde også flest røykere i perioden 2008 til 2011. Det var en nedgang i andelen røykere i Finnmark fra 2008–2011 til 2012–2015, men denne nedgangen var ikke like stor som den i Møre og Romsdal og Oppland. Nedgangen er minst i Oslo og Hedmark. Oslo skiller seg også ut ved å ha forholdsvis høy andel av-og-til-røykere, med tilnærmet like mange som røyker daglig som av og til.

De eldste (45–74 år) røyker mest i de aller fleste fylkene. I Telemark og i Finnmark røyker imidlertid de unge mest. Videre er det like mange røykere i Østfold som i Finnmark blant personer eldre enn 45 år.

Økt bruk av snus i alle fylker

Det er flest som snuser i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland, både i perioden 2008–2011 og i 2012–2015. Snusbruken økte i alle fylker, men økningen var minimal i Buskerud og i Sogn og Fjordane. Bruken av snus økte mest i Telemark, Aust-Agder, Hordaland og Finnmark.

Dobbelt så mange røykere i de eldste aldersgruppene

13 prosent oppga at de røykte daglig i 2015. De eldste røykte mest, og flest er det i aldersgruppen 55–64 år, hvor én av fem røykte daglig i 2015. For den voksne befolkningen samlet har det vært en halvering i dagligrøyking siden 2005. Det var ingen forskjell mellom menn og kvinner. I 2015 røykte begge grupper 13 prosent daglig, og dette er en nedgang sammenlignet med tidligere år. Nedgangen var størst for kvinner i alderen 16–44 år, hvor andelen dagligrøykere var 26 prosent i 2008 og 12 prosent i 2015. Av mennene i denne aldersgruppen røykte 20 prosent i 2008 og 13 prosent i 2015. Andelen som røyker av og til, har vært stabil for alle grupper. Fra 1998 til i dag har det vært rundt 10 prosent som røyker av og til.

Liten endring i bruk av snus

Siden 2011 har det vært liten endring i bruk av snus. Andelen for samlet bruk av snus har ligget rundt 13 prosent. I 2015 brukte 10 prosent snus daglig, mens 4 prosent brukte snus av og til. I perioden har det allikevel vært en utvikling i bruk fordelt på alder hvis man ser på samlet bruk av snus. Etter en topp i 2011 med 32 prosent snusbruk i aldersgruppen 16–24 år var det i 2015 25 prosent som brukte snus daglig eller av og til. Det er først og fremst den sporadiske bruken av snus som har gått ned. Mennene snuser fremdeles mest, og snusbruken hos kvinnene ser ut til å ha stabilisert seg. Daglig snusbruk hos kvinnene, og da særlig de yngste, økte mye fra 2008 til 2011. I 2015 snuste 4 prosent av kvinnene daglig.

Metodeendringer påvirker ikke hovedtalleneÅpne og lesLukk

Fra og med 2014 er røyketallene beregnet med frafallsvekter for å justere for skjevheter på grunn av frafall. Det vektes for alder, utdanning og kjønn. Bruk av vekter vil påvirke tallene noe, men trenden vi har sett gjennom mange år, vil være uendret, selv med vektede tall.

Eksempel på vektede og uvektede tall for to årganger finnes i Om statistikken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB