390784_not-searchable
/helse/statistikker/royk/aar
390784
statistikk
2019-11-04T08:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, alkohol, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
false

Røyk, alkohol og andre rusmidler2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Andel som har brukt røyk, alkohol eller andre rusmidler1
2019
Begge kjønnMennKvinner
1Tall for alkohol og andre rusmidler publiseres på høsten, mens tall for røyk og snus publiseres i januar.
Alkohol og andre rusmidler
Drikker alkohol ukentlig343928
Drikker ukentlig minst seks enheter ved samme anledning573
Brukt cannabis siste 12 måneder573
2018
Begge kjønnMennKvinner
Røyk og snus
Røyker daglig121211
Snuser daglig12187