324008_not-searchable
/helse/statistikker/royk/aar
324008
statistikk
2018-01-18T08:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, alkohol, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
false

Røyk, alkohol og andre rusmidler2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra og med 29. oktober 2018 vil statistikken også omhandle bruk av alkohol og andre rusmidler.

Andel røykere og snusere 16-74 år, etter kjønn. Prosent
2007201220162017
Begge kjønn
Andel dagligrøykere22161211
Andel av-og-til-røykere101098
Bruker snus daglig - prosent.91012
Bruker snus av og til - prosent.444
Menn
Andel dagligrøykere22161312
Andel av-og-til-røykere10111010
Bruker snus daglig - prosent.141317
Bruker snus av og til - prosent.655
Kvinner
Andel dagligrøykere22161110
Andel av-og-til-røykere9976
Bruker snus daglig - prosent.476
Bruker snus av og til - prosent.243