436686_not-searchable
/helse/statistikker/royk/aar
436686
statistikk
2021-01-18T08:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, alkohol, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
true

Røyk, alkohol og andre rusmidler2020

Innhold

Publisert:

Andel som har brukt røyk, alkohol eller andre rusmidler1
2020
Begge kjønnMennKvinner
1Tall for alkohol og andre rusmidler publiseres på høsten, mens tall for røyk og snus publiseres i januar.
Alkohol og andre rusmidler
Drikker alkohol ukentlig343731
Drikker ukentlig minst seks enheter ved samme anledning472
Brukt cannabis siste 12 måneder463
2020
Begge kjønnMennKvinner
Røyk og snus
Røyker daglig999
Snuser daglig13197