Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)2008

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. oktober 2008 2008 Utfordringar i helse- og sosialtenester i kommunane
11. september 2007 2007 Utfordringer i kommunenes helse- og sosialtjeneste
12. september 2006 2006 Utfordringer i kommunenes helse- og sosialtjeneste
8. september 2005 2005 Utfordringer og ressurser i kommunens helse- og sosialtjenester
1. september 2004 2004 Fortsatt best i vest – verst i nord
9. september 2003 2003 Fortsatt store ulikheter i levekår
12. september 2002 2002 Flest levekårsproblemer i byene og i nord
31. desember 2001 2001 Hjulet 2001
29. desember 2000 2000 Hjulet 2000
31. desember 1999 1999 Hjulet 1999
31. desember 1998 1998 Hjulet 1998
31. desember 1997 1997 Hjulet 1997
31. desember 1996 1996 Hjulet 1996
29. desember 1995 1995 Hjulet 1995