43054_not-searchable
/helse/statistikker/hjulet/aar
43054
Utfordringer i kommunenes helse- og sosialtjeneste
statistikk
2006-09-12T10:00:00.000Z
Helse
no
hjulet, Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt), helseforhold, sosiale forhold, levekårHelseforhold og levevaner , Helse
false

Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)2006

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utfordringer i kommunenes helse- og sosialtjeneste

Årets utgave av Styrings- og informasjonshjulet, som er den femtende i rekken, gir tall for helseforhold, sosiale forhold, tjenesteproduksjon og levekår i landets kommuner i 2005. For 31 større kommuner gis også tall for bydeler/distrikter.

Styrings- og informasjonshjulet er et samarbeidsprosjekt mellom Sosial- og helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Formålet er å gi en statistisk beskrivelse av kommunens helse- og sosialsektor foregående år, og derved gi kommunene anledning til å sammenligne sin situasjon med andre kommuner.

Selve publikasjonen utgis i hefter fra Sosial- og helsedirektoratet, og er publisert på direktoratets nettsider (www.shdir.no/statistikk/sammenligningstallene). Nedenfor presenteres grunnlagsdataene bak de tabeller direktoratet har publisert. I et par tabeller er det bare oppgitt beregnede rater/ indeksverdier slik som hos direktoratet, og ikke grunnlagstall.

Nye tabeller i årets utgave

I denne utgaven av Styrings- og informasjonshjulet er det bare mindre endringer fra i fjor. Det har kommet til tall for tildelte boliger for personer som både er rusmiddelmisbrukere og som har en langvarig psykisk lidelse i nøkkeltall 15.3. Nøkkeltall 15.2 Samarbeid, brukermedvirkning og individuell plan (i psykisk helsearbeid) er gjeninnført etter at det ble tatt ut av Hjulet for 2005. I nøkkeltall 16 Forebyggende helsearbeid har vi utvidet tabellen med informasjon om helsestasjonskontroller for 4-åringer og 2-3 åringer. Det er også kommet til to kolonner i tabell 22 Boliger og beboere i boliger for eldre og funksjonshemmede med tall for boliger som er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Mer informasjon: andreas.hedum@ssb.no, tlf. 21 09 47 42, eller harald.tonseth@ssb.no, tlf. 21 09 46 36.

Tabeller