43060_not-searchable
/helse/statistikker/hjulet/aar
43060
Fortsatt store ulikheter i levekår
statistikk
2003-09-09T10:00:00.000Z
Helse
no
hjulet, Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt), helseforhold, sosiale forhold, levekårHelseforhold og levevaner , Helse
false

Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)2003

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt store ulikheter i levekår

Nyeste tall bekrefter at det er betydelige geografiske forskjeller i levekårsproblemer. I mange kommuner i Nord-Norge og sentrumskretser i større byer er det en sterk opphopning av levekårsproblemer. Best ut i årets måling kommer Billingstad skolekrets i Asker.

Styrings- og informasjonshjulet 2003 gir nyeste tall for helse- og sosialtjenester, helseforhold og levekår i kommunene. I tillegg til tall for hver kommune gis også tall for bydeler/distrikter i de 31 største kommunene. Årets publikasjon gir tall for befolkning og familiestruktur, vanskeligstilte grupper, sosiale problemer og helseproblemer, kommuneøkonomi, personell og tjenester.

Konsentrasjon av levekårsproblemer i større byer og i nord

Årets indeks for levekårsproblemer bekrefter følgende hovedtrekk i den geografiske spredning av levekårsproblemer: En kompleks levekårssituasjon i større byer, der vi finner bydeler som plasserer seg i hver sin ende av levekårsskalaen. Videre ser vi en sterk konsentrasjon av levekårsproblemer i mange kommuner i Nord-Norge, mens mange mindre vestlandskommuner kommer gunstig ut i målingen. Av de 40 områdene med flest levekårsproblemer finner vi 21 kommuner i Nord-Norge og 13 bykretser, men også 3 kommuner i Aust-Agder. Av de 39 områdene med færrest sosiale problemer finner vi 14 kommuner fra Rogaland til Møre og Romsdal, samt 22 kretser i byer og større kommuner. Aller best ut kommer Billingstad skolekrets i Asker.

Indeksen skal dokumentere utbredelsen av levekårsproblemer. Det må understrekes at dette er noe annet enn å vise "hvor det er best å bo". Andre forhold, som tilbudet av barnehageplasser og eldreomsorg, kan være like viktig for innbyggernes egen oppfatning av velferd, men ligger utenfor en måling av sosiale problemer.

Fra og med 1992 har SSB på oppdrag av helseforvaltningen utarbeidet årlige oversikter over forholdene på helse- og sosialsektoren i kommunene. Rapporten er publisert i hefter fra Sosial- og helsedirektoratet og er også tilgjengelig på direktoratets hjemmeside. Bakgrunnstallene er publisert i tabellene under. (Unntaket er tabellene 3.2, 4, 8.1, 8.2 og 24 som også her inneholder beregnede rater).

Under hver tabell ligger en forklaring på de begreper og metoder som er benyttet.

Mer informasjon: knut.strom@ssb.no, tlf. 21 09 46 37, eller harald.tonseth, tlf. 21 09 46 36, Seksjon for helsestatistikk.

Tabeller