43066_not-searchable
/helse/statistikker/hjulet/aar
43066
Hjulet 2000
statistikk
2000-12-31T10:00:00.000Z
Helse
no
hjulet, Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt), helseforhold, sosiale forhold, levekårHelseforhold og levevaner , Helse
false

Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)2000

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hjulet 2000

Hjulet (Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene) utgis hvert år av Sosial- og helsedepartementet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå og Statens helsetilsyn.

Årets utgave av Hjulet omfatter disse områdene: Befolkning, levekår, dødelighet, sosialtjeneste/ barnevern, pleie- og omsorgstjeneste, kommunehelsetjeneste, pasientstatistikk, sysselsetting, kriminalitet og kommuneregnskaper.

I tillegg til data samlet inn av SSB inneholder Hjulet også data om forbruk av alkohol, vaksinasjoner, og trygd. Data er levert for alle landets kommuner. Dessuten presenteres et stort utvalg data for bydeler/ distrikt i de 31 største kommunene.

Data publiseres på to ulike måter: I papirhefter fra Sosial- og helsedepartementet publiseres nøkkeltall med beregnede rater. Her på Statistisk sentalbyrås webtjeneste presenteres derimot de absolutte tallene som ligger bak ratene. Unntaket er samletabell 2 GERIX-data, samletabell 3 KOSTRA-data, tabell 8 Forbruk av alkohol og tabell 9 Dødelighet. Tabell 4 Indeks for levekårsproblemer og tabell 24 Indekser for behov og utbygging av tjenester er likeledes kopier av de beregnede tallene som står i heftene med nøkkeltall.

De 1999-tallene som er markert med stjerne i innholdsoversikten nedenfor, er foreløpige tall. De øvrige 1999-tallene er endelige tall. De foreløpige 1999-tallene vil bli erstattet med endelige tall ca. 15. november 2000.

Mer informasjon: Knut Strøm, tlf. 21 09 46 37, e-post: kst@ssb.no og Harald Tønseth, tlf. 21 09 46 36, e-post: hat@ssb.no, Seksjon for helsestatistikk.

Tabeller