43052_not-searchable
/helse/statistikker/hjulet/aar
43052
Utfordringer i kommunenes helse- og sosialtjeneste
statistikk
2007-09-11T10:00:00.000Z
Helse
no
hjulet, Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt), helseforhold, sosiale forhold, levekårHelseforhold og levevaner , Helse
false

Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)2007

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utfordringer i kommunenes helse- og sosialtjeneste

Årets utgave av Styrings- og informasjonshjulet, som er den femtende i rekken, gir tall for helseforhold, sosiale forhold, tjenesteproduksjon og levekår i landets kommuner i 2005. For 31 større kommuner gis også tall for bydeler/distrikter.

Styrings- og informasjonshjulet er et samarbeidsprosjekt mellom Sosial- og helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Formålet er å gi en statistisk beskrivelse av kommunens helse- og sosialsektor foregående år, og derved gi kommunene anledning til å sammenligne sin situasjon med andre kommuner. Statistikken tar utgangspunkt i IS-1/2007 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2007 som utgis av direktoratet.

Selve publikasjonen utgis i hefter fra Sosial- og helsedirektoratet, og er publisert på direktoratets nettsider (www.shdir.no/statistikk/sammenligningstallene). Nedenfor presenteres grunnlagsdataene bak de tabeller direktoratet har publisert. I et par tabeller er det bare oppgitt beregnede rater/ indeksverdier slik som hos direktoratet, og ikke grunnlagstall.

Nytt i årets utgave

Tabellverket i årets utgave av Styrings- og informasjonshjulet publiseres med mindre endringer fra i fjor. I indeks for levekårsproblemer i tabell 4 er voldssiktelser tatt ut av beregningen. Dette er gjort på grunn av endrede muligheter for å hente ut disse tallene. Denne endringen fører til et brudd i tidsserien fra i fjor til i år. For en tolkning av indeks for levekårsproblemer vises til Samfunnsspeilet 6/99.

Nøkkeltall 17 om trekk ved kommunale helsestasjoner er endret. Her har det kommet til tall for åpningstider ved helsestasjonene, samt data om rutinemessig samarbeid mellom helsestasjonene og andre kommunale aktører. I tabell 24 er antall indikatorer på kvalitet ved tjenestene utvidet.

Mer informasjon: andreas.hedum.ssb.no, tlf. 21 09 4742, eller harald.tonseth@ssb.no tlf. 21 09 46 36.

Tabeller