43064_not-searchable
/helse/statistikker/hjulet/aar
43064
Hjulet 2001
statistikk
2001-12-31T10:00:00.000Z
Helse
no
hjulet, Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt), helseforhold, sosiale forhold, levekårHelseforhold og levevaner , Helse
false

Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)2001

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hjulet 2001

Hjulet (Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene) utgis hvert år av Sosial- og helsedepartementet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå og Statens helsetilsyn.

Årets utgave av Hjulet omfatter disse områdene: Befolkning, levekår, helsetilstand, dødelighet, sosialtjeneste/ barnevern, pleie- og omsorgstjeneste, kommunehelsetjeneste, pasientstatistikk, sysselsetting, kriminalitet og kommuneregnskaper.

I tillegg til data samlet inn av SSB inneholder Hjulet også data om overvekt og lav fødselsvekt, vaksinasjoner og trygd. Data er levert for alle landets kommuner. Dessuten presenteres et stort utvalg data for bydeler/ distrikt i 30 av de største kommunene.

Data publiseres på to ulike måter: I papirhefter fra Sosial- og helsedepartementet publiseres nøkkeltall med beregnede rater. Her på Statistisk sentalbyrås webtjeneste presenteres derimot de absolutte tallene som ligger bak ratene. Unntaket er samletabell 2 KOSTRA-data, tabell 8 Overvekt. Lav fødselsvekt og tabell 9 Dødelighet som også på web inneholder beregnede rater. Tabell 4 Indeks for levekårsproblemer og tabell 24 Indekser for behov og utbygging av tjenester er likeledes kopier av de beregnede tallene som står i heftene med nøkkeltall.

De 2000-tallene som er markert med stjerne i innholdsoversikten nedenfor, er foreløpige tall. De øvrige 2000-tallene er endelige tall.

Mer informasjon: Knut Strøm, tlf. 21 09 46 37, e-post: kst@ssb.no og Harald Tønseth, tlf. 21 09 46 36, e-post: hat@ssb.no, Seksjon for helsestatistikk.

Tabeller