43062_not-searchable
/helse/statistikker/hjulet/aar
43062
Flest levekårsproblemer i byene og i nord
statistikk
2002-09-12T10:00:00.000Z
Helse
no
hjulet, Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt), helseforhold, sosiale forhold, levekårHelseforhold og levevaner , Helse
false

Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)2002

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest levekårsproblemer i byene og i nord

Det er fortsatt betydelige geografiske forskjeller i levekårsproblemer. Mange kommuner i Nord-Norge har en sterk konsentrasjon av levekårsproblemer, mens disse problemene er relativt små i mange mindre kommuner på Vestlandet. Best ut kommer Utsira og Nesøya i Asker.

Styrings- og informasjonshjulet 2002 gir nyeste tall for helse- og sosialtjenester, helseforhold og levekår i kommunene. I tillegg til tall for hver kommune gis også tall for bydeler/distrikter i de 31 største kommunene. Årets publikasjon gir tall for befolkning og familiestruktur, vanskeligstilte grupper, sosiale problemer og helseproblemer, økonomi, personell og tjenester.

Indeks for levekårsproblemer: Utsira og Nesøya kommer best ut

I en indeks for levekårsproblemer gis en sammenfatning av kommunens/bydelens levekårsproblemer. Indeksen har tre hovedfunn: For det første en kompleks levekårssituasjon i større byer, der vi finner bydeler som plasserer seg i hver sin ende av levekårsskalaen. For det andre en sterk konsentrasjon av levekårsproblemer i mange kommuner i Nord-Norge, og for det tredje få levekårsproblemer i mange småkommuner på Vestlandet. Av de 45 områdene med flest sosiale problemer finner vi 23 kommuner i Nord-Norge samt 19 bykretser. Av de 51 områdene med færrest sosiale problemer finner vi 21 kommuner fra Rogaland til Møre og Romsdal samt 23 kretser i byer og større landkommuner. Best ut kommer Utsira kommune og Nesøya skolekrets i Asker.

Indeksen skal dokumentere utbredelsen av levekårsproblemer. Det må understrekes at dette er noe annet enn å vise "hvor det er best å bo": Andre forhold, som kommunens tilbud av barnehageplasser og eldreomsorg, kan være like viktige for innbyggernes egen oppfatning av velferd. Å trekke inn slike forhold ville imidlertid undergrave indeksens formål; altså levekårsproblemenes utbredelse.

Fra og med 1992 har SSB på oppdrag fra helseforvaltningen utarbeidet årlige oversikter over forholdene på helse- og sosialsektoren i kommunene. Rapporten er publisert i hefter fra Sosial- og helsedirektoratet og er også tilgjengelig på direktoratets hjemmeside. Bakgrunnstallene er publisert i tabellene under.

Under hver tabell ligger en forklaring på de begreper og metoder som er benyttet.

Mer informasjon: harald.tonseth@ssb.no, tlf. 21 09 46 36, eller knut.strom@ssb.no, tlf. 21 09 46 37.

Tabeller