385415_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
385415
statistikk
2019-06-18T08:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
helsetjko, Kommunehelsetenesta, kommunale helsetenester, driftsutgifter, helsestasjonar, skolehelsetenesten, helsekontroll, helsepersonell (for eksempel fysioterapeutar, helsesystrer, jordmødrer), sykehjemsbebuararKOSTRA, Helsetjenester, Helse, Offentlig sektor
false

Kommunehelsetenesta2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fastlegestatistikk for 2019 i tabellane 07456, 07470, 07388, 07457, 07386 og 12720 blei publisert 14. mai 2020.

Kommunehelsetenesta, nøkkeltal
201820182017-20182014-2018
Absolutte talPer 10 000 innbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna frå absolutte tal.
2SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020.
Legeårsverk i kommunehelsetenesta5 963,211,22,412,0
Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta5 039,29,51,59,6
Absolutte talPer innbyggarProsentvis endring1Prosentvis endring1
Brutto driftsutgifter kommunehelsetenesta totalt (1 000 kroner)19 421 1193 6458,929,8
Brutto driftsutgifter. Førebyggjande arbeid, helse, konsern (1 000 kroner)1 701 30731917,141,8
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling, re-/habilitering konsern (1 000 kroner)13 433 5152 5217,325,4
Absolutte tal (1000 kr)Per innbyggar 0-20 årProsentvis endring1Prosentvis endring1
Brutto driftsutgifter (Førebygging, helsestasjons- og skulehelseteneste. Konsern)4 286 2973 24411,140,7
Absolutte talPer 10 000 innbyggjarar 0-20 årProsentvis endring1Prosentvis endring1
Årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta25 615,242,57,128,2