385415_tabell_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
385415_tabell
statistikk
2019-06-18T08:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
false

Kommunehelsetenesta2018

Innhald