Rapporter 2016/43

Målgrupper og innhold

Dagaktivitetstilbud i omsorgstjenesten

Norske kommuner sørger i gjennomsnitt for å ha et dagaktivitetstilbud 4,5 dager i uken. Det viser denne rapporten som har som mål å belyse tjenestens aktiviteter, organisering, brukere og omfang.

Dagaktivitetstilbud er en omsorgstjeneste som er rettet mot hjemmeboende. Tjenesten skal bidra til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner og øke trivsel og livskvalitet, slik at behov for andre tjenester om mulig kan forebygges eller utsettes. Tilbudet kan variere mye mellom kommunene, og skal tilpasses lokale forhold og brukerbehov. Denne rapporten har som mål å belyse aktiviteter, organisering, brukere og omfang, både for tjenesten som helhet og etter ulike målgrupper. Undersøkelsen tar sikte på å fylle ut en del huller på et område som det er lite helhetlig og detaljert kunnskap om. Kombinert med andre datakilder vil undersøkelsen gi bedre innsikt i hvordan den enkelte kommune har valgt å innrette seg når det gjelder dagaktivitetstilbud, samt bidra til og foreslå tiltak for kvalitetsheving i registreringer på kommunenivå.

I rapporten kommer det blant annet fram at:

  • virksomhetene i gjennomsnitt har åpent 4,5 dager per uke, og – for kveldstilbud - i overkant av 2 kvelder per uke
  • fordelt på målgrupper varierte antall dager med dagaktivitetstilbud per uke fra 3,4 for personer med rusproblemer til 4,7 for personer med utviklingshemming
  • personer med demens har tilbud i 69 prosent av kommunene i utvalget
  • personer med utviklingshemming er den største målgruppen for dagaktivitetstilbud, og er registrert med 23 000 dagplasser per uke

Last ned Kommunetabeller her, vedlegg F (zip)

 

Om publikasjonen

Tittel

Dagaktivitetstilbud i omsorgstjenesten. Målgrupper og innhold

Ansvarlig

Dag Abrahamsen, Linda Allertsen og Othilde Skjøstad

Serie og -nummer

Rapporter 2016/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Helsedirektoratet

Emne

Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9457-0

ISBN (trykt)

978-82-537-9456-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

81

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt