Kommunehelsetenesta2010

Innhald

Arkiv for Kommunehelsetenesta - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
17. juni 2021 2020 2020
16. juni 2020 2019 2019
18. juni 2019 2018 2018
15. juni 2018 2017 2017
26. juni 2017 2016 2016
28. juni 2016 2015 Åtte av ti nyfødde får heimebesøk frå helsestasjon
25. juni 2015 2014 Større utgifter og fleire årsverk
3. juli 2014 2013 Nær 14 milliardar til kommunehelsetenester
1. juli 2013 2012 Om lag 13 milliardar til kommunehelsetenester
6. juli 2012 2011 Over 12,2 milliardar til helse i kommunane
5. juli 2011 2010 Over 11,3 milliardar til helse i kommunane
8. juli 2010 2009 Over 10,5 milliardar til helse i kommunane
24. juni 2009 2008 9,9 milliardar til helse i kommunane
3. juli 2008 2007 Auka driftsutgifter i kommunal helseteneste
19. juni 2007 2006 Stadig fleire helsesystrer i kommunane

Arkiv for Kommunehelsetenesta - årleg, førebelse tal (nedlagd)

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
17. juni 2021 2020 2020
16. juni 2020 2019 2019
18. juni 2019 2018 2018
15. juni 2018 2017 2017
26. juni 2017 2016 2016
28. juni 2016 2015 Åtte av ti nyfødde får heimebesøk frå helsestasjon
25. juni 2015 2014 Større utgifter og fleire årsverk
3. juli 2014 2013 Nær 14 milliardar til kommunehelsetenester
1. juli 2013 2012 Om lag 13 milliardar til kommunehelsetenester
6. juli 2012 2011 Over 12,2 milliardar til helse i kommunane
5. juli 2011 2010 Over 11,3 milliardar til helse i kommunane
8. juli 2010 2009 Over 10,5 milliardar til helse i kommunane
24. juni 2009 2008 9,9 milliardar til helse i kommunane
3. juli 2008 2007 Auka driftsutgifter i kommunal helseteneste
19. juni 2007 2006 Stadig fleire helsesystrer i kommunane