290753_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
290753
statistikk
2017-06-26T08:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
helsetjko, Kommunehelsetenesta, kommunale helsetenester, driftsutgifter, helsestasjonar, skolehelsetenesten, helsekontroll, helsepersonell (for eksempel fysioterapeutar, helsesystrer, jordmødrer), sykehjemsbebuararKOSTRA, Helsetjenester, Helse, Offentlig sektor
false

Kommunehelsetenesta2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Kommunehelsetenesta, nøkkeltal
201620162015 - 20162012 - 2016
Absolutte talPer 10 000 innbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna frå absolutte tal.
Legeårsverk i kommunehelsetenesta5 585,210,62,411,3
Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta4 805,89,12,58,5
Absolutte talPer innbyggarProsentvis endring1Prosentvis endring1
Brutto driftsutgifter kommunehelsetenesta totalt (1 000 kroner)16 760 1373 187,48,129,0
Brutto driftsutgifter. Førebyggjande arbeid, helse, konsern (1 000 kroner)1 338 031254,55,928,4
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling, re-/habilitering konsern (1 000 kroner)11 896 6902 262,57,528,3
Absolutte tal (1000 kr)Per innbyggar 0-20 årProsentvis endring1Prosentvis endring1
Brutto driftsutgifter (Førebygging, helsestasjons- og skulehelseteneste. Konsern)3 525 4162 649,211,331,8
Absolutte talPer 10 000 innbyggjarar 0-20 årProsentvis endring1Prosentvis endring1
Årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta4 917,136,9::