419069_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
419069
statistikk
2020-06-16T08:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
helsetjko, Kommunehelsetenesta, kommunale helsetenester, driftsutgifter, helsestasjonar, skolehelsetenesten, helsekontroll, helsepersonell (for eksempel fysioterapeutar, helsesystrer, jordmødrer), sykehjemsbebuararKOSTRA, Helsetjenester, Helse, Offentlig sektor
false

Kommunehelsetenesta2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Kommunehelsetenesta, nøkkeltal
201920192018 - 20192015 - 2019
Absolutte talPer 10 000 innbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna frå absolutte tal.
2F.o.m. mars 2020 har SSB teke i bruk ein ny metode som gir betre informasjon om arbeidstid for årgangane 2015-2019. Metoden påverkar berekning av årsverk henta frå register. Les meir om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
Legeårsverk i kommunehelsetenesta6 093,711,42,211,7
Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta5 115,29,51,59,1
Absolutte talPer innbyggarProsentvis endring1Prosentvis endring1
Brutto driftsutgifter kommunehelsetenesta totalt (1 000 kroner)20 986 6993 9108,135,4
Brutto driftsutgifter. Førebyggjande arbeid, helse, konsern (1 000 kroner)1 882 04935110,648,9
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling, re-/habilitering konsern (1 000 kroner)14 441 8202 6917,530,5
Absolutte tal (1000 kr)Per innbyggar 0-20 årProsentvis endring1Prosentvis endring1
Brutto driftsutgifter (Førebygging, helsestasjons- og skulehelseteneste. Konsern)4 662 8303 5448,847,2
Absolutte talPer 10 000 innbyggjarar 0-20 årProsentvis endring1Prosentvis endring1
Årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta25 860,644,54,531,4