346359_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
346359
statistikk
2018-06-15T08:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
helsetjko, Kommunehelsetenesta, kommunale helsetenester, driftsutgifter, helsestasjonar, skolehelsetenesten, helsekontroll, helsepersonell (for eksempel fysioterapeutar, helsesystrer, jordmødrer), sykehjemsbebuararKOSTRA, Helsetjenester, Helse, Offentlig sektor
false

Kommunehelsetenesta2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Kommunehelsetenesta, nøkkeltal
201720172016 - 20172013 - 2017
Absolutte talPer 10 000 innbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna frå absolutte tal.
Rettet 15. juni 2018, kl. 10:30.
Legeårsverk i kommunehelsetenesta5 822,911,02,412
Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta4 965,89,42,59
Absolutte talPer innbyggarProsentvis endring1Prosentvis endring1
Brutto driftsutgifter kommunehelsetenesta totalt (1 000 kroner)17 829 8993 3676,428,7
Brutto driftsutgifter. Førebyggjande arbeid, helse, konsern (1 000 kroner)1 452 4942748,625,9
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling, re-/habilitering konsern (1 000 kroner)12 518 7952 3645,226,4
Absolutte tal (1000 kr)Per innbyggar 0-20 årProsentvis endring1Prosentvis endring1
Brutto driftsutgifter (Førebygging, helsestasjons- og skulehelseteneste. Konsern)3 858 6102 9069,538,1
Absolutte talPer 10 000 innbyggjarar 0-20 årProsentvis endring1Prosentvis endring1
Årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta5 244,236,96,723