213692
213692
forskning
2015-01-09T12:21:00.000Z
no

Artikler og forskning av relevans for ADMOD-modellen

Her finner du et utvalg av artikler og forskning som er av relevans for ADMOD-modellen.

2015

Kristine Wika Haraldsen, Roger Hammersland and Victoria SparrmanWage equations and labour demand by education. Rapporter 2015/49. Statistisk sentralbyrå.

Kristine Wika Haraldsen: Coordination in Norwegian Wage Setting. Universitetet i Oslo.

Ellen Marie Rossvoll and Victoria Sparrman: Labor Market Institutions and Wage . Discussion Papers no. 826. 

2014

Victoria SparrmanReguleringer av arbeidsmarkedet – ubetinget positivt? Samfunnsspeilet, 5/2014. Statistisk sentralbyrå.

Gjefsen, Hege Marie: Education in the dynamic micro-simulation model MOSART. In G. Dekkers, C. O. Donoghue and M. Keegan (eds): New Pathways in Microsimulation. Ashgate Publishing, Ltd, 271-286.

2013

Gjelsvik, Marit Linnea: The Demand for Labour by Education - A Sectoral Model of the Norwegian Economy. Rapporter 41/2013, Statistisk sentralbyrå.

Gjefsen, Hege Marie: Educational behavior in the dynamic micro-simulation model MOSART. Rapporter 15/2013, Statistisk sentralbyrå.

2012

Gjelsvik, M.L.: Hvordan påvirkes etterspørselen etter arbeidskraft med ulik kompetanse av konjunktursvingninger og motkonjunkturpolitikk? Søkelys på arbeidslivet, 29(4), sidene 291-309.

Bjørnstad, R., M. Gjelsvik, A. Godøy, I. Holm and N.M. Stølen: ‘ Demand and supply of labour by education in Norway towards 2030 - Linking demographic and macroeconomic models’. In CEDEFOP (2012): Building on skills forecasts – Comparing methods and applications. Research Paper No18. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 111-128.

Gjefsen, H.M., M.L. Gjelsvik, K. Roksvaag og N.M. Stølen: Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden. Økonomiske analyser 3/2012, Statistisk sentralbyrå, 54-63.

2011

Bjørnstad, R. og M. Gjelsvik: How are educational groups affected by economic shocks and trends? Rapporter 50/2011, Statistisk sentralbyrå.

2009

Bjørnstad, R. og M. Gjelsvik: For få tar utdannelse – men finanskrisen vil hjelpe, Søkelys på arbeidslivet 1/2009, 93-111.

Roger B., M. Gjelsvik, I. Holm, E. Holmøy, V. O. Nielsen, N. M. Stølen, I. Texmon: Kan behovet for helse- og omsorgstjenester dekkes? Økonomiske analyser 6/2009, Statistisk sentralbyrå.

2003

Aamodt, P.O og N.M. Stølen: " Vekst i utdanningssystemet". I Utdanning 2003 - ressurser, rekruttering. Statistiske analyser 60, Statistisk sentralbyrå, 69-88.

2002

Stølen, N.M.: Godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel for de fleste typer arbeidskraft. Samfunnsspeilet 2/2002, Statistisk sentralbyrå, 23-31.

2001

Stølen, N.M.: Tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft. Økonomiske analyser 6/2001, Statistisk sentralbyrå, 52-58.

1999

Stølen, N.M.: Tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft. Økonomiske analyser 7/99, Statistisk sentralbyrå, 3-9.

1994

Cappelen, Å., and N.M. Stølen: Forecasting labour market imbalances. Economic Survey 4/94, Statistics Norway, 21-29.

Olsen, Ø. og N.M. Stølen: Utviklingen fremover for ulike typer arbeidskraft. I Økonomiske analyser nr 2, 1994, Statistisk sentralbyrå, 13-19.

Drzwi, W., L. Lerskau, Ø. Olsen og N.M. Stølen: AD-MOD - En ettermodell for beregning av tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft. Rapporter 1994/2, Statistisk sentralbyrå.

Kontakt