208543
208543
forskning
2014-12-11T11:03:00.000Z
no

Artikler av relevans for MODAG- og KVARTS-modellene

Her finner du et utvalg artikler mv. fra ansatte i Statistisk sentralbyrå som enten beskriver KVARTS- og MODAG-modellene eller omhandler utviklingen eller bruken av modellene til ulike analyser, samt andre arbeider av relevans for modellene.

Merk at disse arbeidene har svært ulik karakter. Noen arbeider kan være foreløpige i formen og vil kunne inneholde konklusjoner som ikke nødvendigvis er sammenfallende med de konklusjoner som trekkes på området ved den endelige implementering i den fullstendige modellen. Noen av dokumentene er tilgjengelig i elektronisk form på SSBs nettsider.

Oversikten er ordnet i omvendt kronologisk rekkefølge.

2021

Bjertnæs, G., T. von Brasch, Å. Cappelen, S.Holden, E. Holmøy, O. Slettebø, P. Sletten og J. Zhulanova (2021): COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle, Rapporter 2021/13

Boug, P., H. Hungnes and K. Takamitsu (2021): The empirical modelling of house prices and debt revisited: A policy-oriented perspective, Discussion Papers 964, Statistics Norway.

Boug, P., Å. Cappelen, E. S. Jansen and A. R. Swensen (2021):  The consumption Euler equation or the Keynesian consumption function?Oxford Bulletin of Economics and Statistics

Boug, P. (2021):  Exact and inexact decompositions of trade price indicesEmpirical Economics

Brasch, T. von, Å. Cappelen, H. Hungnes and T. Skjerpen (2021):  Modeling R&D spillovers to productivity: The effects of tax policy, Economic Modelling

Cappelen, Å., S. Glomsrød, L. Lindholt, K. E. Rosendahl og T. Wei (2021): Stress-testing the Norwegian economy: The effects of the 1.5°C scenario on global energy markets and the Norwegian economy, Rapporter 2021/07

2020

Helliesen, M.K., H. Hungnes and T. Skjerpen (2020):  Revisions in the Norwegian National Accounts -Accuracy, unbiasedness and efficiency in preliminary figures, Discussion Papers 924, Statistics Norway.

Hungnes, H. (2020):  Equal predictability test for multi-step-ahead system forecasts invariant to linear transformations. Discussion Papers 931, Statistics Norway.

Hungnes, H. (2020):  Predicting the exchange rate path - The importance of using up-to-date observations in the forecasts, Discussion Papers 934, Statistics Norway.

​​​​​​​Benedictow, A. and R. Hammersland (2020):  A financial accelerator in the business sector of a macro-econometric model of a small open economy,  Economic Systems

Berg, O. T. von Brasch, Å. Cappelen, M. B. Holm, A. Raknerud, H. Tretvoll og T. C. Vigtel​​​​​​​ (2020): Drivkrefter bak svak etterspørsel i økonomien. Utredning for Sysselsettingsutvalget, Rapporter 2020/32

Brasch, T. von, Å. Cappelen, H. Hungnes og J. Ouren (2020): Etterspørselsnedgang og ringvirkninger av disse som følge av Covid-19 og tiltak for å redusere smittespredningen, Rapporter 2020/14

Cappelen, Å. and T. Eika (2020):  Immigration and the Dutch disease A counterfactual analysis of the Norwegian resource boom 2004-2013Open Economies Review

Gjelsvik, M.L, R. Nymoen and V. Sparrman (2020):  Cointegration and Structure in Norwegian Wage–Price DynamicsEconometrics

Hungnes, H. og L. S. Stambøl (2020): Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal. Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra desember 2019, Rapporter 2020/10

2019

Brasch, T. von, H. Hungnes og B. Strøm « Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2016 og 2017», Rapporter 2019/37

2018

Brasch, T. von, Gjelsvik, M.L. and Sparrman, V. (2018): Deunionization and job polarization – a macroeconomic model analysis for a small open economy.  Economic Systems Research.  https://doi.org/10.1080/09535314.2018.1468738

Boug, P. og Brasch, T. von (2018): Aaberge bommer i omtalen av prognosevirksomheten i SSB. Debattartikkel.  Samfunnsøkonomen nr. 4 2018.

Brasch, T. von, H. Hungnes og B. Strøm (2018): Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2015. Rapporter 2018/18

Cappelen, Å. (2018): Inntektspolitikken og Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene,  Samfunnsøkonomen nr. 1 2018

Hungnes, H. og L. S. Stambøl (2018): Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal. Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra november 2017. Rapporter 2018/10.

2017

Benedictow, A. and P. Boug (2017): Calculating the real return on a Sovereign wealth fund.  Canadian Journal of Economicshttps://doi.org/10.1111/caje.12270

Boug, P., Å. Cappelen and A.R. Swensen (2017). Inflation dynamics in a small open economy.  Scandinavian Journal of Economicshttps://doi.org/10.1111/sjoe.12194

Bårdsen, G., Kolsrud, D. & Nymoen, R. (2017): Forecast robustness in macro econometric models.  Journal of Forecastinghttps://doi.org/10.1002/for.2459

Holden, S. and V. Sparrman (2017). Does government purchases affect unemployment?  Scandinavian Journal of Economicshttps://doi.org/10.1111/sjoe.12214

Kolsrud, D. (2017). Mismatch in the Norwegian labour market 2003-2013: Did immigrants make a difference?  Social Indicators Researchhttps://doi.org/10.1007%2Fs11205-017-1628-y

2016

Brasch, T. von (2016):  Identifying the sector bias of technical change. Empirical Economics. 50, 595-621.

Brasch, T. von (2016): The import price index with trade barriers: theory and evidence.  Empirical Economics, doi:10.1007/s00181-015-1064-2

Eika, T. og R. Hammersland (2016):  Hvordan stimulere arbeidsmarkedet på kort sikt? Kortsiktige virkninger av tre finanspolitiske motkonjunkturtiltak , Økonomiske analyser 2/2016, Statistisk sentralbyrå.

Hungnes, H. D. Kolsrud og B. Strøm (2016):  Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi: Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2013, Rapporter 17/2016, Statistisk sentralbyrå.

2015

Cappelen, Å., T. Skjerpen og M. Tønnesen (2015):  Forecasting Immigration in Official Population Projections Using an Econometric ModelInternational Migration Review, 49(4), 945-980.

Kolsrud, D. og R. Nymoen (2015): Heuristic versus formal dynamics of the wage- and price curve model of equilibrium unemployment,  Journal of Economic Studies, 42, 186-206.

Nymoen, R. og V. Sparrman (2015):  Equilibrium Unemployment Dynamics in a Panel of OECD Countries, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 77, 164-190.

Eika, T. (2015):  En dyster økonomisk framtid? Beregninger fram til 2022 som illustrerer betydningen av alternative forløp for den internasjonale økonomiske utviklingen , Rapporter 2015/46, Statistisk sentralbyrå.

Eika, T., H. Hungnes og L.S. Stambøl (2015):  Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal. Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra desember 2014 , Rapporter 2015/10, Statistisk sentralbyrå.

Prestmo, J.B., B. Strøm og H.K. Midsem (2015):  Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi , Rapporter 8/2015, Statistisk sentralbyrå.

2014

Cappelen, Å. og T. Skjerpen (2014)The Effect on Immigration of Changes in Regulations and Policies: A Case Study, Journal of Common Market Studies, 52, 810-825.

Hammersland, R. og  C.B. Træe (2014)The financial accelerator and the real economy: A small macroeconometric model for Norway with financial frictions, Economic Modelling, 36, 517-537 .

Hungnes, H. (2014) :  Testing for co-nonlinearity, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, DOI: 10.1515/snde-2013-0092

Kolsrud, D. og  R. Nymoen (2014) :  Macroeconomic stability or cycles? The role of the wage-price spiral, Australian Economic Papers, 53, 41-68.

Cappelen, Å., T. Eika, og  J.B. Prestmo (2014) Virkninger på norsk økonomi av et kraftig fall i oljeprisen , Økonomiske analyser 3/2014, Statistisk sentralbyrå.

Eika, T. (2014) SSBs inflasjonsprognoser , Økonomiske analyser 5/2014, Statistisk sentralbyrå.

Eika, T. (2014) KPI, inflasjonsstabilitet og realøkonomi , Økonomiske analyser 5/2014, Statistisk sentralbyrå.

2013

AnundsenA.K. og  E.S. Jansen (2013a):  Self-reinforcing effects between housing prices and creditJournal of Housing Economics 22, 192-212 (Publisert på web 22.8.2013).

Benedictow, A. og  P. Boug (2013) :  Trade liberalisation and exchange rate pass-through: the case of textiles and wearing apparels, Empirical Economics, 45, 757-788.

Boug, P., Å. Cappelen og  T. Eika (2013) :  Exchange rate pass-through in a small open economy: the importance of the distribution sector, Open Economies Review, 24, 853-879 .

Jansen, E. S. (2013a): Wealth effects on consumption in financial crises: the case of Norway.  Empirical Economics 45 ,  873-904.

5/2013  - Anundsen, A.K. og  E.S. Jansen (2013c): Boligpris- og kredittvekst forsterker hverandre,  Økonomiske analyser 5/2013, Statistisk sentralbyrå.

1/2013  - Nygård, V.M.An almost ideal demand system analysis of non-durable consumption categories.

18/2013 -  Eika, TorbjørnPressvirkninger i norsk økonomi av økte samferdselsinvesteringer : beregninger med den makroøkonomiske modeller MODAG

41/2013 -  Gjelsvik, Marit Linnea :  The Demand for Labour by Education A Sectoral Model of the Norwegian Economy

48/2013  - Cappelen, Ådne, Hege Gjefsen, Marit Gjelsvik, Inger Holm, and  Nils Martin StølenForecasting demand and supply of labour by education

57/2013  - Eika, Torbjørn og Marie Sneve MartinussenVirkninger av økt etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og økt bruk av oljepenger 2003-2012.

59/2013 -  Cappelen, Ådne, Torbjørn Eika og Joakim Blix PrestmoPetroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse. Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk

2012

Gjelsvik, M.L. (2012): Hvordan påvirkes etterspørselen etter arbeidskraft med ulik kompetanse av konjunktursvingninger og motkonjunkturpolitikk?  Søkelys på arbeidslivet, 29(4), sidene 291-309.

Benedictow, A. : Norsk eksport i KVARTS og MODAG

Hungnes, H. : Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

3/2012 - Gjefsen, H.M., M.L. Gjelsvik, K. Roksvaag og N.M. Stølen (2012): Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden?, Økonomiske analyser 3/2012, Statistisk sentralbyrå.

16/2012 - Benedictow, A. : Internasjonal etterspørsel etter norske varer og tjenester. Eksportmarkedsindikatoren i KVARTS og MODAG 4

2011

Benedictow, A. og J.B. Prestmo (2011) : Effekter på norsk økonomi av en internasjonal lavkonjunktur – industrien tar støyten, Magma 06/11

5-6/2011 - Jansen, E.S. : Hva driver utviklingen i boligprisene?, Samfunnsspeilet, 89-95

646 - Jansen, E.S. og T.S.H. Krogh : Credit condition indices: Controlling for regime shifts in the Norwegian credit market

651 - Anundsen, A.K. og E.S. Jansen : Self-reinforcing effects between housing prices and credit: Evidence from Norway

652 - Boug, P., Å. Cappelen og A.R. Swensen : The new Keynesian Phillips curve: Does it fit Norwegian data?

656 - Benedictow, A. og P. Boug : A conceptual note on the aggregation of international prices using index numbers

671 - Kolsrud, D. og R. Nymoen : Formalizing the heuristic dynamics of the wage and price curve model of equilibrium unemployment

668 - Hammersland, R. og C.B. Træe : The financial accelerator and the real economy. Self-reinforcing feedback loops in a core macroeconometric model for Norway

40/2011 - Cappelen, Å. J. Ouren og T. Skjerpen : Effects of immigration policies on immigration to Norway 1969-2010

50/2011 - Bjørnstad, R. og M. Gjelsvik (2010): How are educational groups affected by ecomomic shocks and trends?

2010

Bjørnstad, R. og M. Gjelsvik (2010): For få tar utdannelse – men finanskrisen vil hjelpe, Søkelys på arbeidslivet 1/2009, sidene 93-111.

616 - Jansen, E.S.: Wealth effects on consumption in financial crises: the case of Norway

625 - Kolsrud, D. og R. Nymoen: Macroeconomic stability or cycles? The role of the wage-price spiral

29/2010 - Benedictow, A. og P. Boug (2010): Importprisen for verkstedsprodukter: En likning med kinaeffekter

37/2010 - Krogh, T.S.H. : Credit regulations in Norway, 1970-2008

46/2010 - Cappelen, Å., T. Eika og J. Prestmo: Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten: Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

2009

Borgersen, T.A. og H. Hungnes : Selvforsterkende effekter i bolig- og kredittmarkeder, Norsk Økonomisk Tidsskrift 123, s. 18-33

Borgersen, T.A., H. Hungnes og E.S. Jansen : Boligpriser, kredittvekst og virkninger på realøkonomien, Magma 12 (2009/5), 36-43

2008

Bjørnerud, Simen og Stein Inge Hove (2008): Virkningsberegninger på MODAG

Benedictow, A. (2008): Importpris med kinaeffekt - en importprislikning for Tekstil og bekledningsprodukter (PI18), Notater 2008/48, Statistisk sentralbyrå.

Benedictow, A. (2008): Markedsindikatoren i KVARTS og MODAG, Notater 2008/21, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnstad, Roger, Dennis Fredriksen, Marit L. Gjelsvik og Nils Martin Stølen (2008): Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning, 1986-2025, Rapporter 2008/29, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnstad, Roger, Roger Hammersland og Inger Holm (2008): Arbeid og fritid - prioriteringer i det 21. århundre. Makroøkonomiske konsekvenser ved redusert arbeidstid, Rapporter 2008/18, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn, Zhiyang Jia og Tom Kornstad (2008): Økonomiske virkninger av en likelønnspott for likere lønn. Søkelys på arbeidslivet, 2/08, 215-229.

Eika, Torbjørn, Tom Kornstad og Zhiyang Jia (2008): Økonomiske virkninger av en lønnspott for likere lønn, Søkelys på arbeidslivet, 2/08, 215-229.

Eika, T. Z. Jia og T. Kornstad (2008): Virkninger av to tiltak for mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. NOU 2008:6, Vedlegg 2, 283-304.

Eika, Torbjørn, Zhiyang Jia og Tom Kornstad (2008): Økonomiske virkninger av to tiltak for likere lønn. Rapporter 2008/21, Statistisk sentralbyrå.

Hammersland, R. og D.H. Jacobsen (2008): The Financial Accelerator: Evidence using a procedure of Structural Model Design. Discussion Papers 569, Statistisk sentralbyrå.

Hungnes, Håvard (2008): A Demand System for Input Factors when there are Technological Changes in Production, Discussion Papers 556, Statistisk sentralbyrå.

Jansen, Eilev S. og Dag Kolsrud (2008): Makromodellering av kommunesektorens økonomiske tilpasning, Rapporter 2008/7, Statistisk sentralbyrå.

Jansen, Eilev S. og Dag Kolsrud (2008): Kommunesektorens betydning for makroøkonomien [The role of local government in the macro economy], Økonomiske analyser 2008/2, Statistisk sentralbyrå.

Prisprognose TBu: Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, NOU 2008:10, Statens forvaltningstjeneste, 2008, 38-46.

2007

Bjørnstad, Roger og Ragnar Nymoen (2007): Den norske modellen for lønnsdannelse: Enda viktigere etter ny politikk, Økonomisk Forum nr. 7, 4-13.

Bjørnstad, Roger og Eilev S. Jansen (2007): The Euro/NOK Exchange Rate after Inflation Targeting: The Interest rate Rules, Discussion Papers 501 , Statistisk sentralbyrå.

Boug, Pål, Ådne Cappelen og Anders R. Swensen (2007): The New Keynesian Phillips Curve revisited, Discussion Papers 500, Statistisk sentralbyrå.

Boug, Pål og Andreas Fagereng (2007): Exchange rate volatility and export performance: A cointegrated VAR approach, Discussion Papers 522, Statistisk sentralbyrå.

Eika, T. and M. Rolland (2007): Project LINK SPRING Meeting Beijing, May 14-17, 2007. Country Report: Norway.

Eika, T. and M. Rolland (2007): Project LINK Fall Meeting Addis Ababa. Country Report: Norway.

Prisprognose TBu: Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, NOU 2008:3, Statens forvaltningstjeneste, 2007, s 42-49

2006

Dagsvik, John K., Tom Kornstad and Terje Skjerpen (2006): Analysis of the discouraged worker phenomenon. Evidence from micro data. Discussion Papers 453, Statistisk sentralbyrå.

Boug, Pål, Ådne Cappelen and Anders Rygh Swensen (2006): The New Keynesian Phillips Curve for a Small Open Economy. Discussion Papers 460, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnstad, Roger and Ragnar Nymoen (2006): Will it float? The New Keynesian Phillips curve tested on OECD panel data. Discussion Papers 463, Statistisk sentralbyrå.

Hol, Suzan (2006): The influence of the business cycle on bankruptcy probability. Discussion Papers 466, Statistisk sentralbyrå.

Hol, Suzan (2006): Determininants of long-term interest rates in the Scandinavian countries. Discussion Papers 469, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnstad, R. (2006): Learned helplessness, discouraged workers, and multiple unemployment equilibria. The journal of Socio-Economics 35, 2006.

Bjørnstad, R. and T. Skjerpen (2006): Trade and inequality in wages and unemployment. Economic Modelling 23, 2006.

Cappelen, Å., T. Eika and Ø. Olsen (2006): Høyere oljepriser gjør Norge rikere, men reduserer aktivitetsnivået. Økonomisk Forum 2, 2006.

2005

Boug, P., Å. Cappelen og T. Eika: Exchange rate pass-through in a small open economy: the importance of the distribution sector. Discussion Papers 429, Statistisk sentralbyrå.

Fredriksen, Dennis, Kim Massey Heide, Erling Holmøy og Ingeborg Foldøy Solli (2005): Makroøkonomiske virkninger av pensjonsreformer. Beregninger basert på forslag fra Pensjonskommisjonen. Rapporter 2005/2, Statistisk sentralbyrå.

Halvorsen, Bente, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken (2005): Pris- og inntektsfølsomhet i ulike husholdningers etterspørsel etter elektrisitet, fyringsoljer og ved. Rapporter 2005/8, Statistisk sentralbyrå.

Larsen, Bodil M. og Runa Nesbakken (2005): Formålsfordelingen av husholdningenes elektrisitetsforbruk i 2001. Sammenligning av formålsfordelingen i 1990 og 2001. Rapporter 2005/18, Statistisk sentralbyrå.

Langørgen, Audun, Taryn Ann Galloway, Magne Mogstad og Rolf Aaberge (2005): Sammenlikning av simultane og partielle analyser av kommunenes økonomiske atferd. Rapporter 2005/25, Statistisk sentralbyrå.

Klette, Tor Jakob and Arvid Raknerud (2005): Heterogeneity, productivity and selection: an empirical study of Norwegian manufacturing firms. Discussion Papers 401, Statistisk sentralbyrå.

Johansen, Søren and Anders Rygh Swensen (2005): More on testing exact rational expectations in cointegrated vector autoregressive models: Restricted constant and linear term. Reprints 290, Statistisk sentralbyrå.

Skjerpen, Terje (2005): The dynamic factor demand model revisited: The identification problem remains. Reprints 300, Statistisk sentralbyrå.

Benedictow, Andreas and Torfinn Harding (2005): Modeling Norwegian balances of financial capital. Documents 2005/10, Statistisk sentralbyrå.

Drzwi, Wenche (red.) (2005): Økonomisk-politisk kalender for årene 1964-1999. Notater 2005/17, Statistisk sentralbyrå.

Boug, Pål, Ådne Cappelen og Torbjørn Eika (2005): Hvor raskt og sterkt er valutakursgjennomslaget i norsk økonomi? Økonomiske analyser 4/2005, Statistisk sentralbyrå.

Røed Larsen, E. (2005): Are Rich Countries Immune to the Resource Curse? Evidence from Norway’s Management of Its Oil Riches. Resources Policy 30 (2), 2005.

Skjerpen, Terje (2005): The dynamic factor demand model revisited: The identification problem remains. Economic Letters 89, 2005.

Fagereng, Andreas: Reestimering av faktoretterspørselen i KVARTS

Dyvi, Yngvar og Einarsen, Anette: Virkningsberegninger på MODAG

Bjørnland, Hilde C og Håvard Hungnes (2005): The commodity currency puzzle Discussion Papers 423, Statistisk Sentralbyrå.

Bjørnstad, Roger (2005): "Institusjoner i arbeidsmarkedet, lønnsdannelse og arbeidsledighet - Norge i et internasjonalt perspektiv", Økonomisk Forum nr. 7, 36-45.

Boug, Pål, Ådne Cappelen og Torbjørn Eika (2005): Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy, Discussion Papers 429, Statistisk Sentralbyrå

Hungnes, Håvard (2005): Identifying Structural Breaks in Cointegrated VAR Models, Discussion Papers 422, Statistisk Sentralbyrå.

2004

Røed Larsen, Erling (2004): Does the CPI Mirror Costs-of-Living? Engel’s Law Suggests Not in Norway. Discussion Papers 368, Statistisk sentralbyrå.

Skjerpen, Terje (2004): The dynamic factor model revisited: the identification problem remains. Discussion Papers 369, Statistisk sentralbyrå.

Røed Larsen, Erling (2004): Escaping the Resource Curse and the Dutch Disease? When and Why Norway Caugt up with and Forged ahead of Its Neighbors. Discussion Papers 377, Statistisk sentralbyrå.

Harding, Torfinn, Haakon O.Aa. Solheim and Andreas Benedictow (2004): House ownership and taxes. Discussion Papers 395, Statistisk sentralbyrå.

Biørn, Erik and Terje Skjerpen (2004): Aggregation biases in production functions: a panel data analysis of Translog models. Reprints 259, Statistisk sentralbyrå.

Karlsen, Terje, Dinh Quang Pham and Terje Skjerpen (2004): Seasonal adjustment and smoothing of manufacturing investments series from the quarterly Norwegian national accounts. Documents 18/2004, Statistisk sentralbyrå.

Raknerud, Arvid og Dag Rønningen (2004): Kapitalinnsats og produktivitet i norsk industri 1993-2002: Revurderinger i lys av mikrodata. Økonomiske analyser 2/2004, Statistisk sentralbyrå.

Røed Larsen, Erling og Dag Einar Sommervoll (2004): Boligprisene i Oslo på 1990-tallet. Økonomiske analyser 2/2004, Statistisk sentralbyrå.

Biørn, E. and T. Skjerpen (2004): Aggregation biases in production functions: a panel data analysis of Translog models. Research in Economics 58, 2004.

Johansen, S. and A. Rygh Swensen (2004): More on testing exact rational expectations in cointegrated vector autoregressive models: Restricted constant and linear term. Econometrics Journal 7, 2004.

Kolsrud, D. (2004): On Stochastic Simulation of Forward-Looking Models. Computational Economics 24, 2004.

Haakonsen, Laila (2004): KVARTS i praksis III. Systemer og rutiner i den daglige driften. Notater 2004/85, Statistisk Sentralbyrå.

2003

Cappelen, Ådne, Eika, Torbjørn, Johansen, Per Richard og Jørgensen, Jørn-Arne (2003): Makroøkonomiske konsekvenser av lavere aktivitet i oljevirksomheten framover, Notater 2003/43, Statistisk sentralbyrå.

Dyvi, Yngvar (2003): Virkningsberegninger på MODAG, Notater 2003/11, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnland, Hilde C. og Håvard Hungnes (2003): The Importance of Interest Rates for Forecasting the Exchange Rates, Discussion Papers 340, Statistisk Sentralbyrå.

Bjørnstad, Roger og Terje Skjerpen (2003): "Betydningen av teknologi og internasjonal handel for lønn og ledighet etter utdanning i Norge", i "Utdanning 2003 - ressurser, rekruttering og resultater", Mona Raabe (red.), Statistiske analyser (SA), 60/2003, Statistisk Sentralbyrå.

Bjørnstad, Roger og Terje Skjerpen (2003): "Technology, Trade and Inequality", Discussion Papers 364, Statistisk Sentralbyrå. Forthcoming in Economic Modelling.

Bjørnstad, Roger (2003): "Børk-sektor stabilisere konjunkturene i en liten åpen økonomi?", Økonomisk Forum nr. 8, november 2003

2002

Biørn, Erik and Terje Skjerpen (2002): Aggregation and Aggregation Biases in Production Functions: A Panel Data Analysis of Translog Models, Discussion Papers 317, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnland, Hilde Christiane and Håvard Hungnes (2002): Fundamental determinants of the long run real exchange rate: The case of Norway, Discussion Papers 326, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnstad, Roger og Per Richard Johansen (2002): Desentralisert lønnsdannelse: Avindustrialisering og økt ledighet selv med et tøffere arbeidsliv (Decentralized wage determination: Deindustrialization and higher unemployment even with a tougher climate in working life) Norsk Økonomisk Tidsskrift 116, 2002, 69-98.

Bjørnstad, Roger og Terje Skjerpen (2002): Framtidige utviklingstrekk i arbeidsmarkedet: Økte forskjeller i lønn og ledighet (Future Patterns in The Norwegian Labour Market: Increased Differences in Wages and Unemployment), Økonomiske analyser 2/2002, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnstad, Roger, Ådne Cappelen, Inger Holm and Terje Skjerpen (2002): Past and Future Changes in the Structure of Wages and Skills, Documents 2002/4, Statistisk sentralbyrå.

Boug, Pål, Ådne Cappelen and Anders Rygh Swensen (2002): Expectations and Regime Robustness in Price Formation: Evidence from VAR Models and Recursive Methods, Documents 2002/5, Statistisk sentralbyrå.

Boug, Pål, Yngvar Dyvi, Per Richard Johansen og Bjørn E. Naug (2002): MODAG - En makroøkonomisk modell for norsk økonomi (MODAG - A macro economic model for the Norwegian economy), Sosiale og økonomiske studier 108, Statistisk sentralbyrå.

Hungnes, Håvard (2002): Private Investments in Norway and the User Cost of Capital, Documents 2002/13, Statistisk sentralbyrå.

Johansen, Per Richard and Inger Holm (2002): Macroeconomic effects of different ways of using the real return on the Norwegian Government Petroleum Fund, Economic Survey 2/2002, Statistisk sentralbyrå.

Naug, Bjørn (2002): Eksport, import og importpriser: En empirisk studie på norske tidsseriedata. Doktoravhandling fra Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt.

2001

Bjørnland, Hilde Christiane (2001): Identifying domestic and imported core inflation, Reprints 210, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnstad, Roger (2001): Learned Helplessness, Discouraged Workers, and Multiple Unemployment Equilibria in a Search Model, Discussion Papers 303, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar og Ådne Cappelen (2001): "Velferdsstatens økonomiske grunnlag" (The Economics of the Welfare State). I A. Hatland, S. Kuhnle og T.I. Romøren (red.): Den norske velferdsstaten (The Norwegian Welfare State). Gyldendahl Akademisk, Oslo, 2001, 201-233.

Bowitz, Einar and Ådne Cappelen (2001): Modeling income policies: some Norwegian experiences 1973-1993. Economic Modelling 18 (3), 2001, 349-379.

Bowitz, Einar and Ådne Cappelen (2001): Modeling income policies: some Norwegian experiences 1973-1993, Reprints 200, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn (2001): Elektrisitetsprisen og veksten i konsumprisindeksen (The price of electricity and the growth in the consumer price index), Økonomiske analyser 2/2001, Statistisk sentralbyrå.

Hungnes, Håvard (2001): Estimating and RestrictingGrowth Rates and Cointegration Means. With Applications to Consumption and Money Demand, Discussion Papers 309, Statistisk sentralbyrå.

Johansen, Per Richard og Inger Holm (2001): Makroøkonomiske virkninger av ulike måter å bruke realavkastningen i Petroleumsfondet på (Macroeconomic effects of different ways of spending the returns from the Petroleum Fund), Økonomiske analyser 4/2001, Statistisk sentralbyrå.

Lindquist, Kjersti-Gro (2001): The response by the Norwegian aluminium industry to changing market structure, Reprints 182, Statistisk sentralbyrå.

Moum, Knut og Ingvild Strømsheim Wold (2001): Har Norge råd til folketrygden? (Can we afford our future social security expenditures?), Økonomiske analyser 3/2001, Statistisk sentralbyrå.

Moum, Knut and Ingvild Strømsheim Wold (2001): Can Norway afford the National Insurance Scheme? The challenge to Norway's social security policy in a European context, Economic Survey 3/2001, Statistisk sentralbyrå.

Sollie, Marte og Ingvild Svendsen (2001): En økonometrisk studie av arbeidstilbudet i Norge (An econometric study of Norwegian labour supply), Rapporter 2001/7, Statistisk sentralbyrå.

2000

Benedictow, Andreas (2000): An Econometric Analysis of Exports of Metals: Product Differentiation and Limited Output Capacity, Discussion Papers 287, Statistisk sentralbyrå.

Biørn, Erik, Kjersti-Gro Lindquist and Terje Skjerpen (2000): Heterogeneity in Returns to Scale: A Random Coefficient Analysis with Unbalanced Panel Data, Discussion Papers 292, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnland, Hilde Christiane (2000): Detrending methods and stylized facts of business cycles in Norway - an international comparison, Empirical Economics, 25, 2000, 369-392.

Bjørnland, Hilde Christiane (2000): The dynamic effects of aggregate demand, supply and oil price shocks - A comparative study, The Manchester School 68 (5), 2000, 578-607.

Bjørnland, Hilde Christiane (2000): VAR Models in Macroeconomic Research, Documents 2000/14, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnland, Hilde Christiane (2000): Detrending methods and stylized facts of business cycles in Norway - an international comparison, Reprints 168, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnland, Hilde Christiane (2000): The dynamic effects of aggregate demand, supply and oil price shocks - A comparative study, Reprints 170, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnstad, Roger (2000): The Effect of Skill Mismatch on Wages in a small open Economy with Centralized Wage Setting: The Norwegian Case, Discussion Papers 270, Statistisk sentralbyrå.

Boug, Pål, Ådne Cappelen and Anders Rygh Swensen (2000): Expectations in Export Price Formation. Tests using Cointegrated VAR Models, Discussion Papers 283, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn and Knut A. Magnussen (2000): Did Norway gain from the 1979-1985 oil price shock? Reprints 159, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn and Knut A. Magnussen (2000): Did Norway gain from the 1979-1985 oil price shock? Economic Modelling 17 (1), 2000, 107-137.

Hungnes, Håvard (2000): Beregning av årsrelasjoner på grunnlag av økonometriske kvartalsrelasjoner (Deriving annual equations from quarterly estimated regressions), Rapporter 2000/9, Statistisk sentralbyrå.

Hungnes, Håvard (2000): Omregning av KVARTS-relasjoner til MODAG-relasjoner (Deriving annual equations from quarterly regressions - comparing KVARTS and MODAG), Notater 2000/28, Statistisk sentralbyrå.

Johansen, Per Richard og Torbjørn Eika (2000): Drivkrefter bak konjunkturforløpet på 1990-tallet (Driving forces behind business cycles in the 1990s), Økonomiske analyser 6/2000, Statistisk sentralbyrå.

Johansen, Per Richard and Torbjørn Eika (2000): Driving forces behind business cycles in the 1990s, Economic Survey 3/2000, Statistisk sentralbyrå.

Johansen, Per Richard og Torbjørn Eika (2000): Drivkrefter bak konjunkturforløpet på 1990-tallet (Forces driving the (Norwegian) Business Cycle in the 1990s). Vedlegg 11 i En strategi for sysselsetting og verdiskapning (Annex 11 in "A Strategy for Employment and Growth"), NOU 2000:21.

Lindquist, Kjersti-Gro and Terje Skjerpen (2000): Explaining the change in skill structure of labour demand in Norwegian manufacturing, Discussion Papers 293, Statistisk sentralbyrå.

Lindquist, Kjersti-Gro og Ingunn Sagelvmo (2000): Utviklingen i sysselsetting og lønn etter utdanningsnivå (New statistics on employment and wages; the change in skill structure), Økonomiske analyser 3/2000, Statistisk sentralbyrå.

Skjerpen, Terje and Anders Rygh Swensen (2000): Testing for long-run homogeneity in the Linear Almost Ideal Demand System. An application on Norwegian quarterly data for non-durables, Discussion Papers 289, Statistisk sentralbyrå.

1999

Benedictow, Andreas (1999): Norsk eksport av metaller, Rapporter 1999/17, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnland, Hilde Christiane (1999): The Economic Effects of North Sea Oil on the Manufacturing Sector, Reprints 131, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnland, Hilde Christiane (1999): Structural Breaks and Stochastic Trends in Macroeconomic Variables in Norway, Reprints 142, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnland, Hilde Christiane (1999): Structural breaks and stochastic trends in macroeconomic variables in Norway, Applied Economic Letters 6, 1999, 133-138.

Bjørnstad, Roger and Ragnar Nymoen (1999): Wage and Profitability: Norwegian Manufacturing 1967-1998, Discussion Papers 259, Statistisk sentralbyrå.

Boug, Pål (1999): Modellering av faktoretterspørsel i norske næringer, Rapporter 1999/3, Statistisk sentralbyrå.

Boug, Pål (1999): Etterspørsel etter arbeidskraft i industrien, Økonomiske analyser 7/99, Statistisk sentralbyrå.

Boug, Pål (1999): The Demand for Labour and the Lucas Critique. Evidence from Norwegian Manufacturing, Discussion Papers 256, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn og Knut Moum (1999): Aktivitetsregulering eller stabil valutakurs: Om pengepolitikkens rolle i den norske oljeøkonomien, Rapporter 1999/23, Statistisk sentralbyrå.

Johansen, Søren and Anders Rygh Swensen (1999): Testing exact rational expectations in cointegrated vector autoregressive models. Journal of Econometrics 93, 73-91, 1999.

Jore, Anne-Sofie, Terje Skjerpen and Anders Rygh Swensen (1999): Testing for Purchasing Power Parity and Interest Rate Parities on Norwegian Data, Reprints 138, Statistisk sentralbyrå.

Naug, Bjørn E. (1999): Modelling the Demand for Imports and Domestic Output, Discussion Papers 243, Statistisk sentralbyrå.

Svendsen, Ingvild (1999): Female labour participation rates in Norway - trends and cycles, Discussion Papers 253, Statistisk sentralbyrå.

1998

Bjerkholt, Olav (1998): Interaction between Model Builders and Policy Makers in the Norwegian Tradition, Economic Modelling 15, 1998, 317-339.

Bjønnes, Geir H., Arne Jon Isachsen og Svein Oskar Stoknes (1998): Den store gjettekonkurransen. Treffsikkerheten i makroøkonomiske prognoser, Økonomiske analyser 9/98, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnland, Hilde Christiane (1998): Economic Fluctuations in a Small Open Economy - Real versus Nominal Shocks, Discussion Papers 215, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnland, Hilde Christiane (1998): Kilder til konjunktursvingninger i norsk økonomi, Økonomiske analyser 4/98, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnland, Hilde Christiane (1998): The Economic Effects of North sea oil on the Manufacturing Sector, Scottish Journal of Political Economy 45, 1998, 553-596.

Bjørnland Hilde Christiane (1998): Estimering av underliggende inflasjon, Sosialøkonomen 7/8, 1998, 14-20.

Bjørnland, Hilde Christiane (1998): Economic fluctuations: A study of sources and the dynamic effects of real and nominal shocks, Økonomiske doktoravhandlinger nr. 46, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1998.

Bowitz, Einar (1998): Disability benefits, replacement ratios and the labor market. A time series approach, Reprints 115, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne og Ingvild Svendsen (1998): Arbeidstilbudet - hvor mye er det å hente? Sosialøkonomen 5, 1998, 24-33.

Cappelen, Ådne (1998): Har Solidaritetsalternativet en framtid? Sosialøkonomen 9, 1998, 6-9.

Eika, Torbjørn and Knut A. Magnussen (1998): Did Norway Gain from the 1979-85 Oil Price Shock? Discussion Papers 210, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn and Knut Moum (1998): Monetary policy as an instrument in the current economic situation in Norway, Economic Survey 2/98, Statistisk sentralbyrå.

Hungnes, Håvard (1998): Imperfeksjoner i kapitalmarkedet. Påvirker egenkapitalandelen industriinvesteringene i Norge? Rapporter 98/24, Statistisk sentralbyrå.

Jore, Anne-Sofie, Terje Skjerpen and Anders Rygh Swensen (1998): "Testing for Purchasing Power Parity and Interest Rate Parities on Norwegian Data". I Hickman, B. G. and L. Klein: Link Proceedings 1991,1992, Studies in Applied International Economics 1, Singapore: World Scientific, 1998.

Moum, Knut og Torbjørn Eika (1998): Pengepolitikk som virkemiddel i dagens konjunktursituasjon, Økonomiske analyser 2/98, Statistisk sentralbyrå.

Skjerpen, Terje (1998): Konsumfordelingssystemet i KVARTS. Teknisk dokumentasjon, Notater 98/100, Statistisk sentralbyrå.

Svendsen, Ingvild (1998): Rational Expecations in Price Setting - Tests Based on Norwegian Export Prices, Discussion Papers 226, Statistisk sentralbyrå.

1997

Bjørnland, Hilde Christiane (1997): Estimating Core Inflation - The Role of Oil Price Shocks and Imported Inflation, Discussion Papers 200, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar and Ådne Cappelen (1997): Incomes Policies and the Norwegian Economy 1973-93, Discussion Papers 192, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar, Taran Fæhn, Leo Andreas Grünfeld and Knut Moum (1997): Can a Wealthy Economy Gain from an EU Membership? Adjustment Costs and Long Term Welfare Effects of Gull Integration - The Norwegian Case, Reprints 108, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar, Taran Fæhn, Leo Andreas Grünfeld and Knut Moum (1997): Can a Wealthy Economy Gains from an EU Mempership? Adjustment Costs and Long Term. Welfare Gains of Full Integration - The Norwegian Case, Open Economy Review, 8, 3, 1997, 211-231.

Bowitz, Einar (1997): Disability benefits, replacement ratios and the labour market. A time series approach, Applied Economics 29, 1997, 913-923.

Bye, Brita (1997): Intertemporal analyses of tax policies in open economies, Universitetet i Oslo, 1997.

Cappelen, Ådne (1997): SSBs arbeid med investeringsrelasjoner: erfaringer og planer, Notater 97/5, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne (1997): Inntektspolitikk og norsk økonomi 1973-93, Økonomiske analyser 8/97, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn og Kjersti-Gro Lindquist (1997): Konjunkturimpulser fra utlandet, Rapporter 97/2, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn og Kjersti-Gro Lindquist (1997): Konjunkturimpulser fra utlandet, Økonomiske analyser 2/97, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn og Knut A. Magnussen (1997): Virkninger av den høye oljeprisen i 1979-85, Økonomiske analyser 8/97, Statistisk sentralbyrå.

Hove, Stein-Inge og Knut Moum (1997): Fra kjøpefest til ledighetskø. Kredittliberalisering, konsumutvikling og konjunktursvingninger 1983-1993, Økonomiske analyser 8/97, Statistisk sentralbyrå.

Magnussen, Knut A. (1997): Konsumatferd, kredittrasjonering og usikkerhetsmotivert sparing - En analyse på norske makrodata 1984-94, Norsk Økonomisk Tidsskrift 111, 1, 1997, 1-33.

Naug, Bjørn E. (1997): Har Solidaritetsalternativet endret lønnsdannelsen i norsk industri? Sosialøkonomen 51, 2, 1997, 20-22.

1996

Barrell, Ray and Knut A. Magnussen (1996): Counterfactual Analyses of Oil Price Shocks using a World Model, Discussion Papers 177, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnland, Hilde Christiane (1996): The Dynamic Effects of Aggregate Demand, Supply and Oil Price Shocks, Discussion Papers 174, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnland, Hilde Christiane (1996): Sources of Business Cycles in Energy Producing Economies - The case of Norway and United Kingdom, Discussion Papers 179, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar and Stein-Inge Hove (1996): Business cycles and fiscal policy: Norway 1973-93, Discussion Papers 178, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne, Robin Choudhury og Torbjørn Eika (1996): Petroleumsvirksomheten og norsk økonomi 1973-1993, Sosiale og økonomiske studier 93, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne (1996): Testing Macroeconometric Models: A Book Review, Journal of Economic Dynamics & Control 20, 1996, 1809-1813.

Cappelen, Ådne og Torbjørn Eika (1996): "Konjunkturimpulser fra oljevirksomheten 1973-93". I Forskning om petroleumspolitikk 1991-1995. Norges forskningsråd, Oslo, 1996, 61-70.

Eika, Torbjørn (1996): Utbyggingen av petroleumssektoren og konjunkturforløpet 1973-93, Økonomiske analyser 3/96, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn (1996): Petroleumsvirksomheten og norsk økonomi, Økonomiske analyser 5/96, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn og Tor Arnt Johnsen (1996): Mot normalt: Virkninger av ubalanser i kraftmarkedet, Økonomiske analyser 6/96, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Kari og Torbjørn Eika (1996): To makroøkonometriske modellar for norsk økonomi. Eigenskapar ved KVARTS og RIMINI illustrert ved to verknadsutrekningar, Sosialøkonomen 1, 1996, 22-30.

Gleditsch, Nils Petter, Olav Bjerkholt, Ådne Cappelen, Ron P. Smith and J. Paul Dunne (red.) (1996): The Peace Dividend, North-Holland, Amsterdam, 1996.

Naug, Bjørn E. and Ragnar Nymoen (1996): Pricing to Market in a Small Open Economy, Reprints 87, Statistisk sentralbyrå.

Naug, Bjørn E. (1996): Hva bestemmer utviklingen i importprisene? Reprints 88, Statistisk sentralbyrå.

Naug, Bjørn E. and Ragnar Nymoen (1996): Pricing to Market in a Small Open Economy, Scandinavian Journal of Economics 98, 3, 1996, 329-350.

Naug, Bjørn E. (1996): Hva bestemmer utviklingen i importprisene? Sosialøkonomen 1, 1996, 32-40.

Svendsen, Ingvild (1996): Forventninger i norsk økonomi, Økonomiske analyser 4/96, Statistisk sentralbyrå.

Svendsen, Ingvild (1996): Expectations in the Norwegian economy, Economic Survey 4/96, Statistisk sentralbyrå.

Svendsen, Ingvild (1996): Eksogenitet, Lucas-kritikken og rasjonelle forventninger, Norsk økonomisk tidsskrift 110, 4, 1996, 233-262.

Svendsen, Ingvild (1996): Empirical evidence on expectations, Økonomiske doktoravhandlinger No. 28, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1996.

1995

Bjørnland, Hilde Christiane (1995): Trends, Cycles and Measures of Persistence in the Norwegian Economy, Sosiale og økonomiske studier 92, Statistisk sentralbyrå.

Boug, Pål, Knut Anton Mork and Trond Tjemsland (1995): Financial Deregulation and Consumer Behavior: the Norwegian Experience, Discussion Papers 156, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar, Taran Fæhn, Leo Andreas Grünfeld and Knut Moum (1995): Transitory Adjustment Costs and Long Term Welfare Effects of an EU-membership - The Norwegian Case, Discussion Papers 150, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar (1995): Hva er MODAG? Økonomiske analyser 3/95, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar (1995): MODAG-modellens prognoseegenskaper 1991-1994, Økonomiske analyser 5/95, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne, Terje Skjerpen og Jørgen Aasness (1995): Konsumetterspørsel, tjenesteproduksjon og sysselsetting. En mikro til makro analyse, Notater 95/17, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne og Mette Rolland (1995): Makroøkonomisk utvikling på mellomlang sikt, Økonomiske analyser 1/95, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne og Einar Bowitz (1995): Norsk økonomisk utvikling 1996-2000, Økonomiske analyser 9/95, Statistisk sentralbyrå.

Lindquist, Kjersti-Gro (1995): The Existence of Factor Substitution in the Primary Aluminium Industry: A Multivariate Error-Correction Approach Using Norwegian Panel Data, Empirical Economics 20, 1995, 361-383.

Lindquist, Kjersti-Gro (1995): The market power of Norwegian exporters, Økonomiske doktoravhandlinger No. 23, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1995.

Naug, Bjørn E. (1995): En økonometrisk modell for norsk eksport av industrielle råvarer, Rapporter 95/2, Statistisk sentralbyrå.

Naug, Bjørn E. and Ragnar Nymoen (1995): Import Price Formation and Pricing to Market: A Test on Norwegian Data, Discussion Papers 157, Statistisk sentralbyrå.

Naug, Bjørn E. (1995): Eksport- og importlikninger i KVARTS, Notater 95/29, Statistisk sentralbyrå.

Naug, Bjørn E. (1995): Etterspørsel etter arbeidskraft - en litteraturoversikt, Notater 95/31, Statistisk sentralbyrå.

Naug, Bjørn E. (1995): Estimering av eksportrelasjoner på disaggregerte kvartalsdata, Notater 95/46, Statistisk sentralbyrå.

Naug, Bjørn E. (1995): Importandeler, relative priser og konkurranseevne. En analyse basert på importandelsmodellen MODAG, Økonomiske analyser 7/95, Statistisk sentralbyrå.

Stølen, Nils Martin (1995): Wage Formation and the Macroeconomic Functioning of the Norwegian Labour Market, Sosiale og økonomiske studier 89, Statistisk sentralbyrå.

Svendsen, Ingvild (1995): Dynamic Modelling of Domestic Prices with Time-varying Elasticities and Rational Expectations, Discussion Papers 151, Statistisk sentralbyrå.

Svendsen, Ingvild (1995): Forward- and Backward Looking Models for Norwegian Export Prices, Discussion Papers 152, Statistisk sentralbyrå.

Svendsen, Ingvild (1995): R.E. Lucas, Jr.: Viktig, men kontroversiell, Sosialøkonomen 10, 1995, 17-19.

1994

Bowitz, Einar og Ådne Cappelen (1994): Prisdannelse og faktoretterspørsel i norske næringer, Sosiale og økonomiske studier 85, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar, Taran Fæhn, Leo Andreas Grünfeld og Knut Moum (1994): Norsk medlemskap i EU - en makroøkonomisk analyse, Rapporter 94/25, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar og Inger Holm (1994): Nye relasjoner i MODAG, januar 1994. Teknisk dokumentasjon, Notater 94/17, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar (1994): Noen makroøkonomiske virkninger av et norsk EU-medlemskap, Økonomiske analyser 8/94, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar og Ådne Cappelen (1994): "Sysselsetting og arbeidsledighet i relasjon til trygde-systemet". I D. Brusgård, A. Hatland and A. Syse (red.): Folketrygden mellom håp og bekymring, Ad. Notam, Gyldendal, 1994, 47-79.

Brubakk, Leif (1994): Estimering av en makrokonsumfunksjon for ikke-varige goder 1968-1991, Rapporter 94/9, Statistisk sentralbyrå.

Bye, Torstein, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen (1994): Noen konsekvenser av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi, Rapporter 94/1, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne and Nils Martin Stølen (1994): Forecasting labour market imbalances, Economic Survey 4/94, Statistisk sentralbyrå.

Gleditsch, Nils Petter, Ådne Cappelen and Olav Bjerkholt (1994): The Wages of Peace, Sage Publications, London, 1994.

Hove, Stein-Inge og Torbjørn Eika (1994): KVARTS: Modellen bak prognosene, Økonomiske analyser 9/94, Statistisk sentralbyrå.

Johansen, Søren and Anders Rygh Swensen (1994): Testing Rational Expectations in Vector Autoregressive Models, Discussion Papers 129, Statistisk sentralbyrå.

Naug, Bjørn E. (1994): En økonometrisk analyse av utviklingen i importandelene for industrivarer 1968-1990, Sosiale og økonomiske studier 84, Statistisk sentralbyrå.

Svendsen, Ingvild (1994): Do Norwegian Firms Form Extrapolative Expectations? Discussion Papers 126, Statistisk sentralbyrå.

Stølen, Nils Martin (1994): Hvilke muligheter gir det norske systemet for lønnsdannelse til å få til en varig økning i sysselsettingen i Norge? Norsk Økonomisk Tidsskrift 107, 1994, 101-125.

Vennemo, Haakon (1994): A Growth Model of Norway with a Two-way Link to the Environment, Rapporter 94/5, Statistisk sentralbyrå.

1993

Bowitz, Einar (1993): Unemployment and the growth in the number of recipients of disability benefits in Norway, Discussion Papers 82, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar, Asbjørn Rødseth and Erik Storm (1993): Fiscal Expansion, the Budget Deficit and the Economy: Norway 1988-91, Discussion Papers 91, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar og Inger Holm (1993): MODAG. Teknisk dokumentasjon pr. 1.6 1993, Notater 93/26, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne (1993): Macroeconomic Modelling: The Norwegian Experience, Scandinavian Journal of Economics 93, 2, 1991, 323-330.

Eika, Torbjørn (1993): Norsk økonomi 1988-1991: Hvorfor steg arbeidsledigheten så mye? Rapporter 93/23, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn (1993): Faktorer bak økningen i arbeidsledigheten 1988-1991, Økonomiske analyser 2/93, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn (1993): SSBs prognoser 1988-1992: Hvor gode var de? Økonomiske analyser 7/93, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn (1993): Konsekvenser av en 10 prosents depresiering av norske kroner, Sosialøkonomen 1, 1993, 2-7.

Hove, Stein-Inge (1993): Nedrustning av forsvaret. En modellbasert analyse, Notater 93/47, Statistisk sentralbyrå.

Jore, Anne-Sofie, Terje Skjerpen and Anders Rygh Swensen (1993): Testing for Purchasing Power Parity and Interest Rate Parities on Norwegian Data, Discussion Papers 101, Statistisk sentralbyrå.

Kolsrud, Dag (1993): Stochastic Simulation of KVARTS91. Rapporter 93/20, Statistisk sentralbyrå.

Lindquist, Kjersti-Gro (1993): Empirical Modelling of Export of Manufactures: Norway 1962-1987, Rapporter 93/18, Statistisk sentralbyrå.

Lindquist, Kjersti-Gro (1993): Empirical Modelling of Norwegian Exports: A Disaggregated Approach, Discussion Papers 100, Statistisk sentralbyrå.

Storm, Erik (1993): Offentlige utgifter og inntekter i MODAG, Notater 93/19, Statistisk sentralbyrå.

Stølen, Nils Martin (1993): Wage Formation and the Macroeconomic Functioning of the Norwegian Labour Market, Økonomiske doktoravhandlinger no. 18, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1993.

Svendsen, Ingvild (1993): Empirical Tests of the Formation of Expectations. A Survey of Methods and Result, Sosiale og økonomiske studier 83, Statistisk sentralbyrå.

Svendsen, Ingvild (1993): Testing the Rational Expectations Hypothesis. Using Norwegian Microeconomic Data, Discussion Papers 90, Statistisk sentralbyrå.

1992

Bergman, Lars and Øystein Olsen (red.) (1992): Economic Modeling in Nordic Countries, North Holland, 1992.

Bjerkholt, Olav, Nils Petter Gleditsch and Ådne Cappelen (1992): "The economics of military spending and the role of R&D". I Proceedings of the International Conference on International Cooperation in Peaceful Use of Military Industrial Technology, Oct. 22-25, 1991, Beijing, China. International Academic Publishers, Beijing, 1992, 105-119.

Bowitz, Einar (1992): Offentlige stønader til husholdninger. En økonometrisk undersøkelse og modellanalyse, Sosiale og økonomiske studier 80, Statistisk sentralbyrå.

Bowitz, Einar (1992): Arbeidsledighet og uførepensjon, Økonomiske analyser 8/92, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne, Tor Skoglund og Erik Storm (1992): Samfunnsøkonomiske virkninger av et EF-tilpasset jordbruk, Rapporter 92/7, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne, Nils Petter Gleditsch and Olav Bjerkholt (1992): Guns, butter and growth: the case in Norway, Reprints 59, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne (1992): MODAG. A macroeconomic model of the Norwegian economy, Reprints 61, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne, Tor Skoglund og Erik Storm (1992): Nasjonale og regionale virkninger av et EF-tilpasset jordbruk, Økonomiske analyser 2/92, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne, Kalle O. Moene og Ragnar Nymoen (1992): Fra full sysselsetting til varig ledighet? Nordisk tidsskrift för politisk ekonomi 27/28, 1992, 17-38.

Cappelen, Ådne (1992): "MODAG. A macroeconomic model of the Norwegian economy". I Bergman, L. and Ø. Olsen op.cit., 55-93.

Cappelen, Ådne (1992): "Tiltak mot arbeidsledighet". I H. Bakke (red.): Arbeidsledighet - hvordan redusere den? Universitetsforlaget, 1992, 101-110.

Magnussen, Knut A. and Terje Skjerpen (1992): Consumer demand in MODAG and KVARTS, Rapporter 92/22, Statistisk sentralbyrå.

Magnussen, Knut A. og Terje Skjerpen (1992): Fordelingen av privat konsum i MODAG, Økonomiske analyser 3/92, Statistisk sentralbyrå.

Moum, Knut (1992): Klima, økonomi og tiltak (KLØKT), Rapporter 92/3, Statistisk sentralbyrå.

Skjerpen, Terje og Anders Rygh Swensen (1992): Estimering av dynamiske utgiftssystemer med feiljusteringsmekanismer, Rapporter 92/28, Statistisk sentralbyrå.

(1992): Skatter og overføringer til private. Historisk oversikt over satser mv. årene 1975-1992, Rapporter 92/23, Statistisk sentralbyrå.

1991

Bowitz, Einar and Erik Storm (1991): Will restrictive Demand Policy improve Public Sector Balance? Discussion Papers 66, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne (1991): Macroeconomic modelling: The Norwegian Experience, Discussion Papers 57, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne (1991): MODAG. A Medium Term Macroeconomic Model of the Norwegian Economy, Discussion Papers 67, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne (1991): Om noen tiltak mot arbeidsledighet, Økonomiske analyser 2/91, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Ådne (1991): MODAG - modellens prognoseegenskaper 1988-1990, Økonomiske analyser 4/91, Statistisk sentralbyrå.

Eika, Torbjørn og Per Richard Johansen (1991): Virkninger av inntektsreguleringslovene 1988-90, Rapporter 91/6, Statistisk sentralbyrå.

Magnussen, Knut A. og Jens Stoltenberg (1991): En disaggregert ettermodell for offentlig transport i MODAG/MSG, Rapporter 91/11, Statistisk sentralbyrå.

Moum, Knut (1991): Husholdningenes sparing. Begrepsavklaring, dataproblemer og analyse, Rapporter 91/16, Statistisk sentralbyrå.

Storm, Erik (1991): Konjunkturimpulser fra kommuneforvaltningen på 1980-tallet, Økonomiske analyser 8/91, Statistisk sentralbyrå.