213687
213687
forskning
2015-01-13T10:07:00.000Z
no

Tidligere ADMOD framskrivinger

Her finner du en oversikt over tidligere ADMOD framskrivinger. Hvert tredje år kommer en hovedframskriving med både tilbud og etterspørsel etter utdanning. I mellomliggende år publiseres delframskrivinger. Andre framskrivinger med relevans for ADMOD er også listet opp.

Oversikten er ordnet i omvendt kronologisk rekkefølge.

2014

Delrapport 2014: Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring

2013

Hovedrapport 2013: Framskrivninger for tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft med ulike utdanninger

2012

Mer detaljerte framskrivinger av tilbud og etterspørsel for helse- og sosialpersonell, samt lærere:

Roksvaag, K. og  Texmon, I.: Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035. Rapporter 2012/14, Statistisk sentralbyrå.  

Roksvaag, K. og Texmon, I.: Arbeidsmarkedet for lærere og førskolelærere fram mot år 2035. Rapporter 2012/18, Statistisk sentralbyrå.

2010

Bjørnstad, R., M. Gjelsvik, A. Godøy, I. Holm og N.M. Stølen: Demand and supply of labour by education towards 2030. Rapporter 2010/39, Statistisk sentralbyrå.

2008

Bjørnstad, R., D. Fredriksen, M. Gjelsvik, N. M. Stølen: Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning, 1986-2025. Rapporter 2008/29, Statistisk sentralbyrå.