Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Rekordhøye vindkraftinvesteringer i 2019

  2019-investeringene er de høyeste som er registrert i den årlige elektrisitetsstatistikken, og det er vindkraft som øker mest.

  Artikkel
 • Lavere inntekter og høyere kostnader for utvinningsnæringene

  Produksjonsverdien innen norsk olje- og gassvirksomhet stuper etter oppturen i 2018. Lavere olje- og gasspriser, kombinert med stadig lavere produksjonsvolum, får selskap av høyere vareinnsats når bearbeidingsverdien faller dramatisk i 2019.

  Artikkel
 • Prisoppgang på olje og gass

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 4,5 prosent i november. Prisoppgang på utvinning av råolje og naturgass var det viktigste bidraget sammen med raffinerte petroleumsprodukter.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien øker

  Industriomsetningen økte med 1,7 prosent i perioden august – oktober 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra september til oktober 2020 var det også en oppgang, her på 1,8 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Moderat vekst i industriproduksjonen i oktober

  Norsk industriproduksjon hadde en økning på 0,6 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. I perioden august-oktober 2020 hadde industriproduksjon en sterk vekst på 4,2 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Til tr...

  Artikkel
 • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

  Rapporter 2020/45

  Petroleumsnæringens etterspørsel er svært viktig for produksjonen i Norge. Denne rapporten analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen, i tillegg til importen knyttet til aktiviteten på norsk sokkel.

  Publikasjon
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt i oktober enda på 620 millionar liter, ein nedgang på 13 prosent samanlikna med same periode i 2019.

  Artikkel
 • Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2021

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 166,3 milliarder kroner for 2021. Det er 12 prosent høyere enn i forrige rapportering, men indikerer fortsatt en betydelig nedgang fra 2020. Oljeselskapenes anslag fo...

  Artikkel
 • Industriinvesteringene faller i 2020

  Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innen olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning viser en klar nedgang i 2020 – hovedsakelig på grunn av lavere industriinvesteringer. Oppdaterte anslag for 2021 indikerer fortsatt en t...

  Artikkel
 • Fortsatt veldig lav strømpris

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 14,4 øre/kWh i 3. kvartal 2020. Det er omtrent like lav pris som forrige kvartal og en nedgang på hele 66 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2019.

  Artikkel
 • Miljøverninvesteringene innen olje og gass til værs

  Miljøverninvesteringer i industri, bergverk og utvinning økte fra året før med 963 millioner kroner, eller 72,7 prosent, til 2,3 milliarder kroner i 2019. Rundt to tredeler av investeringene kom innen olje- og gassutvinning.

  Artikkel
 • Naturgass trekker PPI opp

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 4,1 prosent i oktober. Prisoppgang på naturgass var viktigste bidragsyter, men flere industrinæringer og kraftforsyning trakk også indeksen opp.

  Artikkel
 • Liten nedgang i industriproduksjonen i september

  Norsk industriproduksjon hadde ein liten nedgang på 0,5 prosent frå august til september, viser sesongjusterte tal. I 3. kvartal steg derimot industriproduksjonen med heile 3 prosent samanlikna med føregåande kvartal. Oppgangen i kvartalet kjem et...

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien økte i 3.kvartal

  Industriomsetningen økte med 2,1 prosent fra 2. til 3.kvartal 2020, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august 2020 var det imidlertid en nedgang på 0,7 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet

  Rapporter 2020/38

  Hvordan skal Norge kunne nå mål om reduserte klimautslipp framover og hva er de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak som iverksettes for å nå klimamålene? Dette er det store bakteppe for denne rapporten.

  Publikasjon