Omsetningen i industrien økte i 4. kvartal

Publisert:

Industriomsetningen økte med 2,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2020, ifølge sesongjusterte tall. Fra november til desember 2020 var det imidlertid en nedgang på 2,7 prosent.

Indeksnivået for industriomsetningen var 155,4 (2005=100) i 4.kvartal 2020 mot 151,8 i foregående kvartal, viser sesongjusterte tall. Industriomsetningen er sakte på vei opp etter det kraftige fallet knyttet til koronapandemien første halvår 2020. Nivået ligger likevel fortsatt betydelig under toppunktet på slutten av 2019.

1  Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Omsetningsindeks for industrien
Jan. 2010 137.1
Feb. 2010 136
Mars 2010 135.1
April 2010 135.5
Mai 2010 136.3
Juni 2010 137.5
Juli 2010 138.2
Aug. 2010 136.8
Sep. 2010 134.5
Okt. 2010 134.7
Nov. 2010 137.3
Des. 2010 138.3
Jan. 2011 137.4
Feb. 2011 136.6
Mars 2011 135.4
April 2011 136.7
Mai 2011 136.4
Juni 2011 137.9
Juli 2011 136.7
Aug. 2011 136.2
Sep. 2011 136.1
Okt. 2011 137.1
Nov. 2011 139.1
Des. 2011 141.6
Jan. 2012 143.4
Feb. 2012 144
Mars 2012 143.8
April 2012 142.7
Mai 2012 143.2
Juni 2012 142.8
Juli 2012 143.8
Aug. 2012 143.6
Sep. 2012 144.9
Okt. 2012 145
Nov. 2012 145.8
Des. 2012 145.4
Jan. 2013 146.6
Feb. 2013 145.5
Mars 2013 146.7
April 2013 146
Mai 2013 146.2
Juni 2013 147.5
Juli 2013 150.9
Aug. 2013 153.6
Sep. 2013 153.9
Okt. 2013 152.1
Nov. 2013 151.7
Des. 2013 151.2
Jan. 2014 150.2
Feb. 2014 151
Mars 2014 150
April 2014 151.7
Mai 2014 150.5
Juni 2014 149.7
Juli 2014 148.8
Aug. 2014 151.3
Sep. 2014 151.4
Okt. 2014 151.7
Nov. 2014 150.6
Des. 2014 151.9
Jan. 2015 149.9
Feb. 2015 149.8
Mars 2015 151
April 2015 153.3
Mai 2015 152.4
Juni 2015 150.8
Juli 2015 149.3
Aug. 2015 148.8
Sep. 2015 147.9
Okt. 2015 147.6
Nov. 2015 144.7
Des. 2015 143.2
Jan. 2016 141.1
Feb. 2016 139.9
Mars 2016 139
April 2016 138.4
Mai 2016 139.8
Juni 2016 139.6
Juli 2016 139.5
Aug. 2016 137.5
Sep. 2016 136.5
Okt. 2016 134.9
Nov. 2016 134.2
Des. 2016 133.1
Jan. 2017 135.2
Feb. 2017 137.5
Mars 2017 140.2
April 2017 140.4
Mai 2017 138.8
Juni 2017 137.7
Juli 2017 137.9
Aug. 2017 139.9
Sep. 2017 140.8
Okt. 2017 141.5
Nov. 2017 142.3
Des. 2017 144.7
Jan. 2018 145.1
Feb. 2018 145.4
Mars 2018 145.1
April 2018 146.4
Mai 2018 149.2
Juni 2018 151.9
Juli 2018 153.6
Aug. 2018 153.5
Sep. 2018 154.1
Okt. 2018 155.3
Nov. 2018 156.2
Des. 2018 154.8
Jan. 2019 155.6
Feb. 2019 156
Mars 2019 157.5
April 2019 158.3
Mai 2019 158.9
Juni 2019 160.2
Juli 2019 159.5
Aug. 2019 160
Sep. 2019 160.7
Okt. 2019 161.9
Nov. 2019 162.6
Des. 2019 162.7
Jan. 2020 162
Feb. 2020 160.5
Mars 2020 160.7
April 2020 155.9
Mai 2020 152.6
Juni 2020 148.9
Juli 2020 150.4
Aug. 2020 152
Sep. 2020 151.8
Okt. 2020 153
Nov. 2020 154.7
Des. 2020 155.4

Tremånedersendring: metallindustrien trekker omsetningen opp

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen gikk opp med 2,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2020. Det var økning i både hjemmemarkedet og eksportmarkedet.

Det var metallindustrien som trakk omsetningen mest opp, med en oppgang på 13 prosent. Eksportmarkedet er det dominerende markedet for denne næringen og eksportmarkedet stod for størsteparten av oppgangen. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk bidro også betydelig til omsetningsveksten i denne perioden. Omsetningsveksten for disse næringene ble godt hjulpet av betydelig prisvekst for metaller og raffinerte petroleums produkter.

Næringsmiddelindustrien bidro til å dempe oppgangen i industriomsetningen, med en nedgang på 2,1 prosent.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallvareindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinindustri
Jan. 2014 168.1 152.4 172.5 129.6 274.0
Feb. 2014 168.4 153.1 171.8 131.2 264.5
Mars 2014 166.2 149.3 173.3 159.0 258.6
April 2014 170.5 147.5 172.2 164.8 265.9
Mai 2014 171.7 144.5 169.3 154.6 262.1
Juni 2014 172.7 142.5 168.0 150.5 266.5
Juli 2014 170.8 140.3 171.5 143.8 274.8
Aug. 2014 171.9 136.7 172.3 151.7 307.0
Sep. 2014 173.1 134.3 172.8 151.0 308.3
Okt. 2014 173.3 132.1 170.0 161.5 305.9
Nov. 2014 174.2 135.1 168.9 157.7 289.6
Des. 2014 175.9 133.6 171.5 155.5 295.8
Jan. 2015 177.9 127.9 160.0 138.8 304.0
Feb. 2015 177.6 123.3 157.7 141.8 306.8
Mars 2015 177.1 127.6 156.5 139.5 318.3
April 2015 178.0 131.0 164.6 154.7 307.6
Mai 2015 178.5 130.9 166.7 148.5 302.1
Juni 2015 179.1 132.1 162.8 143.6 278.9
Juli 2015 179.0 132.9 158.4 137.5 271.5
Aug. 2015 180.3 129.8 159.7 134.4 260.9
Sep. 2015 180.0 131.7 154.3 133.5 257.5
Okt. 2015 181.5 134.2 153.9 121.4 256.8
Nov. 2015 183.1 137.3 145.5 109.1 242.1
Des. 2015 185.5 131.2 150.1 113.0 235.4
Jan. 2016 186.7 123.4 150.0 120.0 221.1
Feb. 2016 190.4 116.1 150.5 120.7 212.4
Mars 2016 193.0 111.8 145.0 111.8 205.5
April 2016 194.1 110.4 142.7 106.1 198.1
Mai 2016 192.7 113.5 140.3 114.2 190.0
Juni 2016 193.8 115.0 143.4 116.1 168.1
Juli 2016 194.0 115.1 153.5 113.9 165.9
Aug. 2016 193.7 113.7 158.4 102.9 161.6
Sep. 2016 193.6 106.1 159.7 101.4 172.0
Okt. 2016 194.9 101.3 148.2 100.4 162.5
Nov. 2016 196.2 96.3 144.7 104.0 148.4
Des. 2016 196.0 99.9 140.6 99.6 130.9
Jan. 2017 196.4 116.5 141.6 97.5 125.3
Feb. 2017 197.4 132.5 141.3 91.2 130.2
Mars 2017 198.5 141.7 148.7 95.1 128.4
April 2017 196.2 137.7 146.3 95.7 127.6
Mai 2017 190.1 132.6 143.6 92.0 121.6
Juni 2017 185.6 131.3 143.4 85.8 123.1
Juli 2017 187.4 128.7 143.0 93.7 114.1
Aug. 2017 192.0 131.6 139.7 102.9 117.7
Sep. 2017 195.2 133.4 137.1 104.1 118.5
Okt. 2017 194.9 136.4 145.0 95.3 125.9
Nov. 2017 195.5 138.8 143.6 92.4 127.3
Des. 2017 198.3 146.0 142.9 94.9 139.4
Jan. 2018 195.5 150.6 138.9 95.2 139.5
Feb. 2018 194.8 150.6 146.0 96.7 140.7
Mars 2018 192.2 146.5 143.1 95.5 137.4
April 2018 197.6 143.6 148.4 99.0 141.0
Mai 2018 200.8 146.4 155.2 104.8 150.1
Juni 2018 201.5 150.9 159.8 111.6 151.1
Juli 2018 201.9 157.2 154.7 109.5 154.4
Aug. 2018 201.5 156.0 159.4 101.7 153.0
Sep. 2018 202.4 165.5 162.3 101.9 150.7
Okt. 2018 202.1 168.1 163.4 110.5 150.9
Nov. 2018 201.6 168.8 157.1 120.1 159.7
Des. 2018 202.4 157.0 156.2 120.4 166.4
Jan. 2019 204.1 152.7 162.6 119.1 172.9
Feb. 2019 203.6 151.0 168.3 129.4 171.9
Mars 2019 202.8 151.3 173.4 135.1 169.6
April 2019 204.9 153.4 176.6 131.6 172.7
Mai 2019 206.6 154.8 176.6 115.3 171.4
Juni 2019 209.9 150.4 177.9 120.3 181.1
Juli 2019 206.6 146.9 179.4 126.2 181.9
Aug. 2019 207.7 144.2 178.7 137.4 182.4
Sep. 2019 205.7 148.2 178.3 146.8 184.0
Okt. 2019 207.4 146.5 184.9 148.4 185.7
Nov. 2019 207.6 149.3 194.2 147.1 188.7
Des. 2019 208.4 150.7 198.6 144.3 188.0
Jan. 2020 209.2 151.0 192.8 144.6 190.7
Feb. 2020 210.9 148.4 185.3 142.3 182.4
Mars 2020 214.0 138.8 183.9 146.3 175.9
April 2020 210.4 125.3 173.7 139.6 165.2
Mai 2020 210.3 110.0 168.6 136.5 164.4
Juni 2020 210.4 107.5 172.7 116.4 159.7
Juli 2020 217.9 110.8 179.3 121.0 154.0
Aug. 2020 219.8 114.1 188.5 123.9 150.7
Sep. 2020 219.6 114.5 177.8 125.2 146.4
Okt. 2020 218.1 113.4 172.2 124.7 151.0
Nov. 2020 216.7 117.5 170.2 130.2 150.8
Des. 2020 214.1 122.8 183.8 126.3 147.0

Månedsendring: omsetningen falt for skip og oljeplattformer

Selv om industriomsetningen endte opp for årets siste kvartal samlet sett, var det en nedgang på 2,7 prosent fra november til desember 2020, viser sesongjusterte tall. Det var redusert omsetning i hjemmemarkedet som bidro til nedgangen. Omsetningen i eksportmarkedet derimot, økte i perioden.

Næringen for bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til nedgangen fra november til desember med et fall i omsetningen på hele 23 prosent. Dette skyldes i stor grad store enkeltleveranser i november. Maskinreparasjon og -installasjon samt næringsmiddelindustrien bidro også til å redusere omsetningen i industrien i samme tidsrom.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe nedgangen i industriomsetingen med en oppgang på 12 prosent. Økte priser på raffinerte petroleumsprodukter var en medvirkende årsak til denne oppgangen i omsetningen. For mer informasjon om prisutviklingen i industrien, se Produsentprisindeksen. Metallvareindustrien bidro også til å dempe den samlede nedgangen, med en omsetningsvekst på 13 prosent på november til desember.

Månedsendring: oppgang i industriomsetningen i eurosonen i november 2020

Industriomsetningen i eurosonen hadde en oppgang på 1,8 prosent fra oktober til november 2020, viser sesongjusterte tall. Industriomsetningen i eurosonen har hatt en økning over flere måneder etter den kraftige nedgangen som ble registrert i mars og april da strenge smitteverntiltak ble innført i Europa. Fra oktober til november var det en oppgang 2,5 prosent i Norge. Ellers i Norden var industriomsetningen i Danmark uendret og opp med 2,0 prosent i Sverige i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Årsendring: industriomsetning falt i koronaåret 2020

Norsk industriomsetning hadde en negativ årsendring på 3,4 prosent fra 2019 til 2020. Eksportmarkedet stod for hele nedgangen, og fallet var her på 7,9 prosent. Hjemmemarkedet var om lag uendret fra 2019 til 2020. Omsetningen på hjemmemarkedet stod for 59 prosent av den samlede industriomsetningen.

For året sett under ett var det næringsgrupperingen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og næringen for maskinindustri som bidro mest til nedgangen.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Svarprosent for desember 2020

Tallene for desember ble samlet inn i perioden fra 4.januar 20021 til 3.februar 2021. Svarprosenten for desember 2020 er 97 prosent.

Kontakt