Litt bedret stemning i industrien

Publisert:

Norske industriledere melder om en liten produksjonsoppgang i 4. kvartal. Veksten kommer fra lave nivåer etter kraftige fall i aktivitetsnivået i første halvår av 2020 som følge av koronapandemien. Den generelle bedømmelsen for 1. kvartal 2021 vitner nå om forsiktig optimisme.

Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2020 viser litt vekst i samlet industriproduksjon sammenlignet med 3. kvartal 2020. Det er produsenter av innsatsvarer og konsumvarer som melder om høyere produksjon, mens produsenter av investeringsvarer fortsatt rapporterer om nedgang i produksjonsvolumet sammenliknet med det foregående kvartalet.

Etter at industrilederne har meldt om tydelige fall i den den samlede industrisysselsettingen i de tre første kvartalene av 2020, som følge av pandemien, har fallet i sysselsettingen nesten stoppet opp i 4. kvartal 2020. Det meldes om høyere sysselsetting for produsenter av konsumvarer i 4. kvartal, mens produsenter av investeringsvarer melder om lavere sysselsetting. For produsenter av innsatsvarer er sysselsettingen uendret dette kvartalet.

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2011 50 55.35 53.88
2. kv. 2011 50 55.91 54.72
3. kv. 2011 50 55.06 54.23
4. kv. 2011 50 54.21 53.61
1. kv. 2012 50 53.22 53.64
2. kv. 2012 50 52.47 54.09
3. kv. 2012 50 52.04 54.27
4. kv. 2012 50 51.02 53.14
1. kv. 2013 50 49.74 52.29
2. kv. 2013 50 50.83 52.39
3. kv. 2013 50 52.69 51.59
4. kv. 2013 50 54.00 50.58
1. kv. 2014 50 54.43 49.87
2. kv. 2014 50 52.97 49.55
3. kv. 2014 50 51.34 49.84
4. kv. 2014 50 50.44 49.04
1. kv. 2015 50 48.11 45.13
2. kv. 2015 50 46.21 41.01
3. kv. 2015 50 46.82 39.11
4. kv. 2015 50 47.49 39.39
1. kv. 2016 50 48.62 41.07
2. kv. 2016 50 49.08 42.19
3. kv. 2016 50 47.36 41.98
4. kv. 2016 50 47.57 42.60
1. kv. 2017 50 49.68 44.90
2. kv. 2017 50 50.01 47.46
3. kv. 2017 50 50.37 49.80
4. kv. 2017 50 51.32 50.56
1. kv. 2018 50 52.38 50.31
2. kv. 2018 50 54.17 51.12
3. kv. 2018 50 55.50 52.68
4. kv. 2018 50 56.02 54.29
1. kv. 2019 50 55.89 55.22
2. kv. 2019 50 55.23 55.02
3. kv. 2019 50 52.85 52.15
4. kv. 2019 50 49.63 48.61
1. kv. 2020 50 45.66 44.69
2. kv. 2020 50 45.08 43.00
3. kv. 2020 50 48.30 45.55
4. kv. 2020 50 51.89 48.90

Uendret ordrebeholdning og dempet nedgang i ordretilgang

Den samlede ordrebeholdning i industrien er om lag uendret i 4. kvartal. Samlet ordretilgang fra både hjemme- og eksportmarkedet falt i 4. kvartal, men fallet var mindre bratt enn i 3. kvartal. Det er særlig produsenter av investeringsvarer som melder om nedgang i ordretilgangen, dette gjelder både på hjemme- og eksportmarkedet. Det meldes om vekst i ordretilgangen hos produsenter av innsatsvarer fra begge markeder i 4. kvartal. For varetypen konsumvarer er det ulik utvikling for de to markedene; her er det vekst i hjemmemarkedet mens det er nedgang i ordretilgangen fra eksportmarkedet.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal.

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2011 50 57.30 53.46
2. kv. 2011 50 56.91 50.61
3. kv. 2011 50 54.89 48.16
4. kv. 2011 50 55.02 47.26
1. kv. 2012 50 55.13 48.07
2. kv. 2012 50 52.57 48.85
3. kv. 2012 50 49.80 46.57
4. kv. 2012 50 49.07 44.63
1. kv. 2013 50 48.19 45.00
2. kv. 2013 50 48.87 47.97
3. kv. 2013 50 50.65 52.41
4. kv. 2013 50 50.75 54.97
1. kv. 2014 50 50.08 54.85
2. kv. 2014 50 49.86 53.02
3. kv. 2014 50 48.23 49.56
4. kv. 2014 50 46.30 46.16
1. kv. 2015 50 44.44 43.54
2. kv. 2015 50 43.08 42.17
3. kv. 2015 50 43.16 43.33
4. kv. 2015 50 44.36 44.09
1. kv. 2016 50 45.88 43.27
2. kv. 2016 50 46.84 42.68
3. kv. 2016 50 47.47 43.72
4. kv. 2016 50 49.23 45.88
1. kv. 2017 50 50.29 47.93
2. kv. 2017 50 49.92 49.39
3. kv. 2017 50 51.50 50.27
4. kv. 2017 50 53.74 51.93
1. kv. 2018 50 53.91 54.24
2. kv. 2018 50 53.37 55.56
3. kv. 2018 50 53.61 55.21
4. kv. 2018 50 54.22 53.89
1. kv. 2019 50 54.83 52.82
2. kv. 2019 50 54.39 51.69
3. kv. 2019 50 51.43 49.69
4. kv. 2019 50 46.63 46.72
1. kv. 2020 50 42.22 45.01
2. kv. 2020 50 41.85 45.21
3. kv. 2020 50 45.32 46.83
4. kv. 2020 50 47.88 48.48

Det meldes om vekst i prisnivået både på hjemme- og eksportmarkedet for industrien samlet sett. Det er produsentene av konsumvarer og innsatsvarer som melder om økte priser ved salg til hjemmemarkedet. Priser på hjemmemarkedet for investeringsvarer var uendret sammenliknet med 3. kvartal 2020. På eksportmarkedet meldes det om prisvekst for innsatsvarer, uendrede priser for investeringsvarer og prisfall for konsumvarer.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2011 50 55.80 52.84
2. kv. 2011 50 54.83 49.98
3. kv. 2011 50 52.59 46.56
4. kv. 2011 50 51.99 44.99
1. kv. 2012 50 51.87 45.54
2. kv. 2012 50 51.44 46.21
3. kv. 2012 50 51.90 45.44
4. kv. 2012 50 51.77 44.44
1. kv. 2013 50 51.08 45.04
2. kv. 2013 50 52.20 47.17
3. kv. 2013 50 53.14 50.00
4. kv. 2013 50 53.61 53.05
1. kv. 2014 50 54.37 53.30
2. kv. 2014 50 54.18 51.54
3. kv. 2014 50 53.37 50.82
4. kv. 2014 50 53.05 51.71
1. kv. 2015 50 51.06 50.62
2. kv. 2015 50 48.67 49.44
3. kv. 2015 50 48.27 49.77
4. kv. 2015 50 48.75 49.02
1. kv. 2016 50 49.61 47.87
2. kv. 2016 50 50.33 47.80
3. kv. 2016 50 50.04 47.87
4. kv. 2016 50 49.58 47.91
1. kv. 2017 50 50.28 49.59
2. kv. 2017 50 51.73 51.08
3. kv. 2017 50 53.23 52.29
4. kv. 2017 50 54.34 53.30
1. kv. 2018 50 55.49 55.17
2. kv. 2018 50 56.29 56.12
3. kv. 2018 50 56.41 55.22
4. kv. 2018 50 56.19 53.53
1. kv. 2019 50 55.60 52.05
2. kv. 2019 50 54.42 51.47
3. kv. 2019 50 54.05 51.89
4. kv. 2019 50 54.64 53.27
1. kv. 2020 50 54.37 53.24
2. kv. 2020 50 54.08 52.32
3. kv. 2020 50 54.32 51.75
4. kv. 2020 50 54.27 51.84

Pandemien forsterket nedgangstrenden i norsk industri i 2020

Konjunkturbarometerets indikatorer fra det siste årets undersøkelser viser at nedgangen i norsk industri startet allerede før koronapandemien. Veksten i samlet produksjon stanset opp allerede i 4. kvartal 2019. Det var også fall i ordretilgangen i begge markeder for alle varetyper. Den sterke veksten i oljeinvesteringene gjennom 2019 flatet ut og manglende tilvekst av nye olje- og gassprosjekter bidro til fall i ordretilgangen for produsenter av investeringsvarer. Lav økonomisk vekst blant Norges viktigste handelspartnere, særlig i Eurosonen og Storbritannia bidro også til lavere ordretilgang, særlig for produsenter av innsatsvarer.

Global pandemi og smitteverntiltak forsterket og akselererte nedgangstrenden i norsk industri, som allerede hadde startet før pandemien. Det kraftige oljeprisfallet i kjølvannet av de globale tiltakene førte til ordretørke fra olje- og gassnæringen slik at produksjonsfallet og nedgangen i ordretilgang ble spesielt bratt for produsenter av investeringsvarer. Skattetiltakspakken til olje- og gassnæringen som ble vedtatt i juni og en gradvis oljeprisvekst bidro til at det ble sanksjonert en del nye prosjekter. Dette har bidratt til at fallet i produksjon og ordretilgang for investeringsvarer har avtatt gradvis de siste to kvartalene. Oljeprisfall og global børsuro førte til at den norske kronen svekket seg mye gjennom vinteren og våren. Dette kan delvis forklare den tydelige prisveksten vi har sett for innsatsvarer i eksportmarkedet gjennom året, og som har bidratt til bedret konkurranseevne for tradisjonell eksportrettet industri.

Etter å ha meldt om fall i aktivitetsnivået i 1. kvartal, og uendret produksjon i 2. kvartal har produsenter av konsumvarer videre meldt om tydelig aktivitetsvekst i 3.- og 4. kvartal. Den viktigste næringsgruppen innenfor denne varetypen er næringsmiddel- og drikkevareindustri. De fleste produsenter innenfor denne næringen har vært relativt skjermet fra konsekvensene av smitteverntiltakene. Bortfallet av leveranser til restauranter og andre utesteder har i aggregert forstand stort sett blitt erstattet av mer leveranser av næringsmidler og drikkevarer til matvarekjedene. I tillegg har reiserestriksjoner over landegrensene under pandemien ført til at nordmenn i langt mindre grad har handlet denne type varer i nabolandene. Dette har økt etterspørselen etter innenlandske mat- og drikkevarer.

Svakt positive forventninger til 1. kvartal 2021

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal 2021 er totalt sett litt positiv, og andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet er høyere enn i forrige undersøkelse. Produsenter av innsatsvarer og konsumvarer har positive forventninger mens produsenter av investeringsvarer er blitt mye mindre negative til utsiktene for det kommende kvartalet enn de var i forrige undersøkelse. Samtidig melder en stor andel av industriledere at den pågående pandemien fortsatt skaper usikkerhet og bidrar til å dempe optimismen knyttet til den generelle bedømmelsen av utsiktene for det kommende kvartalet. Industrilederne melder at totalt produksjonsvolum er ventet å være på samme nivå som i 4. kvartal mens sysselsettingen ventes å falle igjen i det kommende kvartalet. Ordretilgangen fra hjemmemarkedet er ventet å øke noe, mens det ventes en liten nedgang i både ordretilgang fra eksportmarkedet og samlet ordrebeholdning.

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien.

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv. 2011 50 60.13
2. kv. 2011 50 57.55
3. kv. 2011 50 56.03
4. kv. 2011 50 56.04
1. kv. 2012 50 56.38
2. kv. 2012 50 56.20
3. kv. 2012 50 55.53
4. kv. 2012 50 55.12
1. kv. 2013 50 55.16
2. kv. 2013 50 55.01
3. kv. 2013 50 54.79
4. kv. 2013 50 54.68
1. kv. 2014 50 54.16
2. kv. 2014 50 53.39
3. kv. 2014 50 51.60
4. kv. 2014 50 48.49
1. kv. 2015 50 45.38
2. kv. 2015 50 43.51
3. kv. 2015 50 42.89
4. kv. 2015 50 44.16
1. kv. 2016 50 46.91
2. kv. 2016 50 50.51
3. kv. 2016 50 52.97
4. kv. 2016 50 53.61
1. kv. 2017 50 53.94
2. kv. 2017 50 54.92
3. kv. 2017 50 56.98
4. kv. 2017 50 58.93
1. kv. 2018 50 59.49
2. kv. 2018 50 58.86
3. kv. 2018 50 59.32
4. kv. 2018 50 59.33
1. kv. 2019 50 59.92
2. kv. 2019 50 57.48
3. kv. 2019 50 51.47
4. kv. 2019 50 44.20
1. kv. 2020 50 40.11
2. kv. 2020 50 42.77
3. kv. 2020 50 48.53
4. kv. 2020 50 50.97

Sammensatt konjunkturindikator er positiv og øker litt

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 4. kvartal 2020 på 3,1 (sesongjusterte nettotall) og er opp fra 2,0 i det foregående kvartalet. Indikatoren er derfor nå så vidt kommet over det historiske gjennomsnittet på 2,9 for første gang siden 2. kvartal 2019.

Den sammensatte konjunkturindikatoren er positiv både for flertallet av produsentene av innsatsvarer og konsumvarer, mens den fortsatt er negativ for produsenter av investeringsvarer.

Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende kvartal, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til  Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

1 Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2020
1. kv. 2011 9.1 2.9
2. kv. 2011 8.5 2.9
3. kv. 2011 5.7 2.9
4. kv. 2011 6.0 2.9
1. kv. 2012 9.0 2.9
2. kv. 2012 6.4 2.9
3. kv. 2012 0.8 2.9
4. kv. 2012 4.9 2.9
1. kv. 2013 1.4 2.9
2. kv. 2013 1.0 2.9
3. kv. 2013 6.3 2.9
4. kv. 2013 8.0 2.9
1. kv. 2014 6.5 2.9
2. kv. 2014 6.1 2.9
3. kv. 2014 1.9 2.9
4. kv. 2014 -1.7 2.9
1. kv. 2015 -3.6 2.9
2. kv. 2015 -9.3 2.9
3. kv. 2015 -6.4 2.9
4. kv. 2015 -8.2 2.9
1. kv. 2016 -6.6 2.9
2. kv. 2016 -3.0 2.9
3. kv. 2016 -3.6 2.9
4. kv. 2016 -0.5 2.9
1. kv. 2017 1.6 2.9
2. kv. 2017 2.5 2.9
3. kv. 2017 3.8 2.9
4. kv. 2017 6.5 2.9
1. kv. 2018 6.9 2.9
2. kv. 2018 8.8 2.9
3. kv. 2018 9.2 2.9
4. kv. 2018 8.9 2.9
1. kv. 2019 7.9 2.9
2. kv. 2019 6.0 2.9
3. kv. 2019 1.0 2.9
4. kv. 2019 -0.7 2.9
1. kv. 2020 -16.9 2.9
2. kv. 2020 -9.2 2.9
3. kv. 2020 2.0 2.9
4. kv. 2020 3.1 2.9

Svak etterspørsel begrenser produksjonen, men i avtagende grad

Sammenlignet med forrige undersøkelse er det nå en noe lavere andel av industrilederne som trekker frem svak etterspørsel og sterk konkurranse som begrensende for produksjonen i 4. kvartal 2020. Samtidig er det en lav, men økende andel industriledere som peker på at mangel på maskin- og anleggskapasitet samt kvalifisert arbeidskraft er en utfordring.

Figur 6

Figur 6. Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien har økt litt sammenlignet med i forrige kvartal og beregnes nå til 77,8 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2020. Utnyttingsgraden ligger fortsatt lavere enn i 2019, og ligger godt under det historiske gjennomsnittet på 80,0 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til EUs statistikkontor, Eurostat.

Figur 7. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2020
1. kv. 2011 79.5 80.0
2. kv. 2011 79.8 80.0
3. kv. 2011 79.6 80.0
4. kv. 2011 79.6 80.0
1. kv. 2012 79.7 80.0
2. kv. 2012 79.7 80.0
3. kv. 2012 79.8 80.0
4. kv. 2012 79.8 80.0
1. kv. 2013 79.4 80.0
2. kv. 2013 79.3 80.0
3. kv. 2013 79.5 80.0
4. kv. 2013 80.0 80.0
1. kv. 2014 80.4 80.0
2. kv. 2014 80.5 80.0
3. kv. 2014 80.1 80.0
4. kv. 2014 79.3 80.0
1. kv. 2015 78.4 80.0
2. kv. 2015 77.4 80.0
3. kv. 2015 76.7 80.0
4. kv. 2015 76.9 80.0
1. kv. 2016 77.1 80.0
2. kv. 2016 77.2 80.0
3. kv. 2016 77.0 80.0
4. kv. 2016 76.9 80.0
1. kv. 2017 77.1 80.0
2. kv. 2017 77.6 80.0
3. kv. 2017 77.8 80.0
4. kv. 2017 77.8 80.0
1. kv. 2018 78.3 80.0
2. kv. 2018 78.8 80.0
3. kv. 2018 79.3 80.0
4. kv. 2018 79.5 80.0
1. kv. 2019 79.6 80.0
2. kv. 2019 79.6 80.0
3. kv. 2019 79.3 80.0
4. kv. 2019 78.1 80.0
1. kv. 2020 76.8 80.0
2. kv. 2020 76.4 80.0
3. kv. 2020 77.0 80.0
4. kv. 2020 77.8 80.0

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 4. desember 2020 til 19. januar 2021.

Effekter av Covid-19-viruset på konjunkturbarometer 4. kvartal 2020

Indekser for 4. kvartal 2020: Konjunkturbarometer for 4. kvartal 2020 skal gi et aktuelt bilde av Konjunktursituasjonen for industri og bergverksdrift. Dette oppnås ved å kartlegge virksomhetsledernes vurdering av de faktiske forhold samt deres forventninger til kommende kvartal. Måleperioden er fra 4. desember 2020 til og med 19. januar 2021. I og med at det stadig skjer endringer i tiltakspakker og smitteverntiltak vil dette kunne ha innvirkning på det informasjonsgrunnlag virksomhetene har hatt ved rapporteringstidspunktet.

Svarprosent: Svarprosenten for 4. kvartal 2020 var 92,0 %.

Kontakt