Prisvekst i PPI ved årets slutt

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) økte med 1,6 prosent i desember. En økning i prisene på flere energivarer bidro til denne oppgangen. Prisnedgangen innen visse industrinæringer dempet oppgangen i PPI.

Ser man bort fra energivarer, viste PPI en nedgang på 0,3 prosent. Prisene på energivarer totalt endte med en oppgang på 4,4 prosent. Et viktig bidrag her kom fra kraftforsyning. Prisene på kraftforsyning fikk en økning på 19,8 prosent i desember. I følge NVEs ukesrapporter skyldes økningene flere forhold. Den nye forbindelsen NordLink mellom Norge og Tyskland ble satt i drift. Sammen med ferdigstillelse av vedlikeholdsarbeid på andre forbindelser økte da eksporten, med tilhørende økt pris. På slutten av måneden økte også forbruket grunnet lavere temperaturer, noe som økte prisene.

Når det gjelder prisene på råolje og naturgass, gikk disse i ulik retning. Oljeprisen fikk en enda sterkere oppgang i desember enn i november, mens gassprisene gikk noe ned. Samlet sett fikk disse to en positiv prisendring på 2,3 prosent. Tjenester tilknyttet olje- og gassnæring fikk derimot en nedgang på 2,7 prosent. Det siste segmentet av energivarene, raffinerte petroleumsprodukter, gikk opp 3,8 prosent

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

Energivarer PPI uten energivarer
Jan. 2015 99.63 100.35
Feb. 2015 103.88 100.46
Mar. 2015 106.96 100.16
Apr. 2015 107.36 99.83
Mai 2015 107.66 99.43
Juni 2015 108.23 99.48
Juli 2015 103.09 99.71
Aug. 2015 94 99.84
Sep. 2015 93.66 99.8
Okt. 2015 94.85 99.76
Nov. 2015 94.82 100.6
Des. 2015 85.85 100.59
Jan. 2016 77.74 100.32
Feb. 2016 72.93 100.41
Mars.2016 75.13 100.41
Apr. 2016 76.59 100.29
Mai 2016 81.33 100.44
Juni 2016 86.65 100.3
Juli 2016 87.27 100.45
Aug. 2016 83.9 100.49
Sep. 2016 81.95 99.55
Okt. 2016 86.73 98.83
Nov. 2016 91.41 98.84
Des. 2016 100.84 99.26
Jan. 2017 101.31 99.46
Feb. 2017 106.37 100.48
Mar. 2017 103.81 100.5
Apr. 2017 97.99 101.04
Mai 2017 95.48 101.45
Juni 2017 90.14 100.98
Juli 2017 87.77 101.08
Aug. 2017 89.01 100.9
Sep. 2017 95.99 100.56
Okt. 2017 102.3 100.18
Nov. 2017 108.55 101.27
Des. 2017 115.99 101.02
Jan. 2018 121.7 102.6
Feb. 2018 114.42 103.08
Mar. 2018 116.21 102.72
Apr. 2018 124.58 102.77
Mai 2018 126.75 103.48
Juni 2018 132.44 103.6
Juli 2018 135.4 103.67
Aug. 2018 136.68 103.84
Sep. 2018 140.56 104.01
Okt. 2018 150.34 104.33
Nov. 2018 141.52 104.12
Des. 2018 131.52 104.13
Jan. 2019 130.64 105.57
Feb. 2019 131.94 105.44
Mar. 2019 126.44 105.61
Apr. 2019 127.88 105.87
Mai 2019 125.34 105.91
Juni 2019 112.21 106.72
Juli 2019 108.73 107.15
Aug. 2019 108.16 107.1
Sep. 2019 107.53 107.69
Okt. 2019 107.44 107.95
Nov. 2019 112.28 107.23
Des. 2019 120.93 108.29
Jan. 2020 117.69 107.94
Feb. 2020 107.06 109.1
Mar. 2020 87.07 109.52
Apr. 2020 75.69 112.06
Mai 2020 70.07 111.48
Juni 2020 69.43 109.91
Juli 2020 69.36 109.92
Aug. 2020 72.66 109.58
Sep. 2020 77.93 110.15
Okt. 2020 86.85 110.74
Nov. 2020 97.36 111.04
Des. 2020 101.7 110.73

Svak økning innen industrien

Prisene i industrien samlet økte med 0,3 prosent i desember. Denne beskjedne oppgangen var ikke uniform, men snarere et resultat av oppgang og nedgang fordelt på ulike næringer.

På oppgangssiden har vi metallindustrien, som hadde en oppgang på 2,1 prosent fra november. Prisøkningen skyldtes særlig høyere eksportpriser på ikke-jernholdige metaller som blant annet aluminium og sink. Dette kommer på tross av at krona har styrket seg mot flere valutaer i desember. Også jern- og stålprodukter hadde en økning. Mineralproduktindustrien og hadde også en økning, denne på 2,4 prosent.

Blant industrinæringene som hadde en nedgang kan kjemisk industri med dens nedgang på 1,3 prosent nevnes. Denne fikk følge av industri innen data og elektronikk og metallvareindustrien, med nedganger på henholdsvis 1,6 prosent og 0,9 prosent. Også den store næringsmiddelindustrien hadde et fall i prisene på 0,6 prosent. Her bidro sjømatnæringen mye til dette, særlig på eksportmarkedet.

PPI gjennom 2020

Det har vært et år preget av urolige markeder både ute og hjemme på grunn av store hendelser som pandemien og presidentvalget i USA. Det er dermed tid for å summere hvordan indeksen har vært året sett under ett.

Årsveksten i indeksen mellom 2019 og 2020 viser en nedgang på 10,2 prosent. Dette er den største årsnedgangen i PPI siden en større omlegging av indeksen i 2001. To store bidrag til nedgangen har kommet fra olje- og gassnæringen samt kraftforsyning. Disse har hatt årsvekst i prisene på henholdsvis -29,6 prosent og -27,4 prosent. En sterk demper på total årsnedgang i PPI har vært næringsmiddelindustrien, som endte opp med positiv endring på 3,0 prosent.