Elektrisitetmars 2004

Innhold

Arkiv for Elektrisitet - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. april 2000 Februar 2000 Høg produksjon av elkraft
9. mars 2000 Januar 2000 Høgt elforbruk i kraftintensiv industri
10. februar 2000 Desember 1999 Høyt forbruk og nettoeksport av elkraft
13. januar 2000 November 1999 Nettoeksport av elektrisk kraft
8. desember 1999 Oktober 1999 Nettoimport av elektrisk kraft
9. november 1999 September 1999 Høyt elforbruk i kraftintensiv industri
12. oktober 1999 August 1999 Høy produksjon av elektrisk kraft
9. september 1999 Juli 1999 Rekordhøyt eksportoverskudd
12. august 1999 Juni 1999 Høy produksjon av elektrisk kraft
6. juli 1999 Mai 1999 Rekordhøyt elforbruk i mai

Arkiv for Elektrisitet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. april 2000 2000 Høg produksjon av elkraft
9. mars 2000 2000 Høgt elforbruk i kraftintensiv industri
10. februar 2000 1999 Høyt forbruk og nettoeksport av elkraft
13. januar 2000 1999 Nettoeksport av elektrisk kraft
8. desember 1999 1999 Nettoimport av elektrisk kraft
9. november 1999 1999 Høyt elforbruk i kraftintensiv industri
12. oktober 1999 1999 Høy produksjon av elektrisk kraft
9. september 1999 1999 Rekordhøyt eksportoverskudd
12. august 1999 1999 Høy produksjon av elektrisk kraft
6. juli 1999 1999 Rekordhøyt elforbruk i mai

For tidligere publiseringer se også: Elektrisitet, årstal.