7771_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7771
Høy produksjon av elektrisk kraft
statistikk
1999-08-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy produksjon av elektrisk kraft

Produksjonen av elektrisk kraft var i juni 8 678 GWh. Dette er den høyeste produksjonen som noensinne er målt for denne måneden. Etter mange måneder med nettoimport av elektrisk kraft eksporterte Norge 410 GWh mer elektrisk kraft i juni enn vi importerte.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juni. 1979-1999. GWh

Produksjonen av elektrisk kraft var i juni hele 12,1 prosent høyere enn juni i fjor, og var 2,8 prosent høyere enn den forrige rekorden fra juni 1990. Den høye produksjonen i år kan sees i sammenheng med en forholdsvis høy fyllingsgrad i vannmagasinene. Mens noen produsenter i fjor holdt igjen på elektrisitetsproduksjonen tidlig på sommeren, da fyllingsgraden også var forholdsvis høy, tyder mye på at en del produsenter i år gjennomgående har valgt å produsere framfor å risikere overløp eller salg til enda lavere priser senere på sommeren eller til høsten. Produksjonen av elektrisk kraft er hittil i år 60 544 GWh, en økning på 4,1 prosent i forhold til samme periode i 1998.

I midten av juni, mandagen i uke 24, var fyllingsgraden 64,4 prosent av total vannmagasinkapasitet. Det er 5,4 prosentpoeng høyere enn samme uke i 1998 og hele 10,7 prosentpoeng over medianen for perioden 1982-1991.

Eksporten av elektrisk kraft var i juni 664 GWh, mens importen var 254 GWh. Det er første gang siden oktober i fjor at Norge eksporterte mer elektrisk kraft enn vi importerte. Vi må også tilbake til 1995 for å finne sist gang Norge var nettoeksportør av elektrisk kraft for juni måned. Ser man imidlertid det første halvåret under ett, viser dette et importoverskudd av elektrisk kraft på 2 443 GWh.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-januar 1999. GWh

Fortsatt økning i elektrisitetsforbruket

Forbruket av elektrisk kraft var i juni 6 268 GWh. Dette er det høyeste elektrisitetsforbruket som er registrert for denne måneden og er 2,7 prosent høyere enn forrige rekord i 1995. Størst var økningen i annet elektrisitetsforbruk, det vil si innenlands bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri, med 4,4 prosent fra juni i fjor til juni i år. Forbruket i kraftintensiv industri var i juni 2 523 GWh, en nedgang på 0,1 prosent i forhold til samme måned i fjor. Også hittil i år er elektrisitetsforbruket rekordhøyt. For årets seks første måneder var elektrisitetsforbruket 62 987 GWh, som er en økning på 2,1 prosent i forhold til samme periode i rekordåret 1998. Dette innebærer at dersom nivået på elektrisitetsforbruket holder seg ut året vil det gå mot ett nytt rekordår.

Tabeller: