7765_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7765
Høyt elforbruk i kraftintensiv industri
statistikk
1999-11-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt elforbruk i kraftintensiv industri

Forbruket i kraftintensiv industri var i september 2 620 GWh. Det er det høyeste som er målt for denne måneden og er 4,5 prosent høyere enn tilsvarende måned i fjor. For annet forbruk var det derimot en nedgang på 6,0 prosent.

Elforbruket i annet forbruk enn kraftintensiv industri viste i september en nedgang på hele 6,0 prosent til 5 598 GWh.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i september. 1979-1999. GWh

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri var i september 0,5 prosent høyere enn den forrige månedsrekorden i september 1984. Økningen i elforbruket er størst i produksjonen av kjemiske råvarer med 19,9 prosent sammenlignet med september i 1998. Elforbruket i produksjon av aluminium og andre metaller hadde en økning på 3,0 prosent. Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer hadde en nedgang i forbruket av elektrisk kraft på 1,5 prosent.

Hittil i år er elforbruket i kraftintensiv industri på 23 176 GWh, som er 7,3 prosent høyere enn gjennomsnittlig elforbruk i kraftintensiv industri de siste 10 årene. For de siste 12 måneder er forbruket av elektrisk kraft i kraftintensiv industri 2,9 prosent høyere enn for tilsvarende 12-månedersperiode i fjor.

Totalt forbruk av elektrisk kraft var i september 8 218 GWh. Dette er en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med samme måned i 1998. Selv om elforbruket i september har gått ned i forhold til september i fjor er forbruket hittil i år rekordhøyt med 86 798 GWh, en økning på 1,0 prosent i forhold til samme periode i fjor. Til sammenligning har forbruket av elektrisk kraft for årets ni første måneder de siste ti årene vært i gjennomsnitt 81 346 GWh. Forbruket av elkraft har de siste 12 måneder vært 121 451 GWh. Dette er en økning på 1,6 prosent, som også er lik den årlige gjennomsnittlige veksten i elforbruket for de siste ti årene.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Middels elproduksjon og eksportoverskudd av elkraft

Etter tre måneder med rekordhøy produksjon av elektrisk kraft, var produksjonen i september middels med 8 887 GWh. Dette er 2,2 prosent lavere enn tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er imidlertid elproduksjonen rekordhøy med 88 434 GWh. Ser man også på de siste 12 måneder er produksjonen av elkraft rekordhøy med 121 750 GWh. Til sammenligning er elproduksjonen de siste 12 måneder 4,7 prosent høyere enn gjennomsnittlig elproduksjon for samme periode de siste 10 årene. Dette betyr at selv med nedgangen i elproduksjonen i september, kan det gå mot et år med rekordhøy produksjon av elektrisk kraft. I midten av september, mandagen i uke 37, var fyllingsgraden i vannmagasinene 88,9 prosent av total magasinkapasitet.

Norge hadde i september et eksportoverskudd av elektrisk kraft på 670 GWh. Hittil i år har Norge eksportert 1 636 GWh mer elkraft enn vi har importert. De siste 12 måneder har det blitt eksportert 7 833 GWh elektrisk kraft og importert 7 534 GWh. Dette gir et eksportoverskudd på 299 GWh de siste 12 måneder, sammenlignet med et importoverskudd på 2 186 GWh i tilsvarende periode i fjor. Det er i første rekke en relativt sterk økning i eksporten som har ført til denne endringen i kraftbalansen. Dette skyldes i stor grad at veksten i elproduksjonen har i denne perioden vært høyere enn veksten i elforbruket.

Tabeller: