7769_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7769
Rekordhøyt eksportoverskudd
statistikk
1999-09-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøyt eksportoverskudd

I juli måned eksporterte Norge 1 700 GWh mer elektrisk kraft enn vi importerte. Dette er det høyeste eksportoverskuddet som er målt for denne måneden. Produksjonen av elkraft i juli var også rekordhøyt med 9 293 GWh, mens forbruket av elkraft var 7 593 GWh.

Norge eksporterte 1 818 GWh elektrisk kraft i juli, som er det høyeste nivået på eksporten som er målt uansett hvilken måned man sammenligner med. Med en import av elkraft i juli som utgjorde 118 GWh og som lå på et middelnivå, ga dette et rekordhøyt eksportoverskudd. Verdien av eksportoverskuddet i juli er på 115,7 millioner kroner. Eksporten av elektrisk kraft var størst til Sverige med 1 379 GWh, mens eksporten av elkraft til Danmark var på 427 GWh. Ser man på utvekslingen av elektrisk kraft for årets syv første måneder, viser denne imidlertid et eksportunderskudd på 742 GWh, mot 3 914 GWh i tilsvarende periode i 1998.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juli. 1979-1999. GWh

Økningen i produksjonen av elektrisk kraft fra juli i fjor til juli i år var på hele 26,5 prosent. Denne kraftige produksjonsøkningen må sees på bakgrunn av at elproduksjonen i juli i fjor ikke var spesielt høy i forhold til gjennomsnittlig elproduksjon de siste ti årene. Produksjonen av elektrisk kraft i juli i år var videre 12,0 prosent høyere enn den forrige rekorden fra juli 1990. Den trolig viktigste årsaken til den høye elproduksjonen i juli, var at fyllingsgraden i vannmagasinene var relativ høy gjennom hele måneden. Hittil i år har produksjonen av elektrisk kraft vært 69 837 GWh. Dette er 6,6 prosent mer enn i samme periode året før. De siste 12 månedene er det produsert 121 279 GWh, en oppgang på 4,2 prosent sammenlignet med tilsvarende 12 måneders periode i juli 1998.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av juli, mandagen i uke 29, 86,4 prosent av total vannmagasinkapasitet. Det er 16,1 prosentpoeng over medianen for uke 29 i perioden 1982 til 1991.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Fortsatt høyt elforbruk

Selv med en nedgang i elforbruket i kraftintensiv industri og med temperatur stort sett over normalen i det meste av landet, var bruttoforbruket av elektrisk kraft i juli det nest høyeste som er målt for denne måneden. Elforbruket i juli var 2,2 prosent lavere enn for tilsvarende måned i fjor, som er den måned som har forbruksrekorden for juli. Elforbruket hittil i år har også vært relativt høyt. Totalt ble det brukt 70 579 GWh de syv første månedene i år, en økning på 1,6 prosent i forhold til samme periode i 1998. Ser man på forbruket av elektrisk kraft de siste 12 månedene, er det en økning på 3 055 GWh eller 2,6 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 1998.

Forbruket i kraftintensiv industri var i juli 2 415 GWh, noe som er en nedgang på 4,3 prosent i forhold til samme måned i 1998. Nedgangen i elforbruket var størst i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer med 19,0 prosent, mens elforbruket i produksjonen av aluminium og andre metaller hadde en økning på 2,1 prosent. Ser man på utviklingen hittil i år, har det vært en økning i forbruket i kraftintensiv industri på 1,7 prosent i forhold til samme periode i fjor. Forbruket i kraftintensiv industri de siste 12 månedene viser en økning på 2,6 prosent sammenlignet med tilsvarende 12-månedersperiode i 1998.

Tabeller: