7761_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7761
Nettoeksport av elektrisk kraft
statistikk
2000-01-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nettoeksport av elektrisk kraft

Forbruket av elektrisk kraft var i november 10 863 GWh, som er en nedgang på 8,9 prosent sammenlignet med samme måned i 1998. Produksjonen av elektrisk kraft gikk imidlertid noe opp til 11 317 GWh. Dette innebærer at Norge hadde nettoeksport av elektrisk kraft i november på 454 GWh.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i november. 1979-1999. GWh

Norge importerte 284 GWh elektrisk kraft i november og eksporterte 738 GWh. Ikke siden 1995 har Norge hatt overskudd på kraftbalansen med utlandet for november måned. Verdien av eksportoverskuddet i november var 57,9 millioner kroner. Nettoeksporten av elektrisk kraft var størst til Danmark med 271 GWh, mens nettoeksporten til Sverige var 200 GWh. Utvekslingen av elektrisk kraft for perioden januar til november i fjor viser et eksportoverskudd på 1 720 GWh. For tilsvarende periode i 1998 var det et importoverskudd på 2 845 GWh.

Lavere forbruk

Forbruket av elektrisk kraft i november var 2,3 prosent lavere enn gjennomsnittlig elforbruk for denne måneden de siste fem årene. Nedgangen i elforbruket i november kan sees i sammenheng med at temperaturen var over normalen i det meste av landet. I perioden januar til november var forbruket av elektrisk kraft 107 766 GWh, som er en nedgang på 0,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 1998. For de siste 12 måneder er det en nedgang i elforbruket på 0,3 prosent til 120 013 GWh, sammenlignet med forrige 12-månedersperiode.

Kraftintensiv industri

Forbruket av elektrisk kraft i kraftintensiv industri var i november 2 611 GWh, noe som er en økning på 0,8 prosent i forhold til samme måned i 1998. Økningen i elforbruket var størst i produksjonen av aluminium og andre metaller med 3,3 prosent, mens forbruket av elektrisk kraft i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer hadde en nedgang på 6,3 prosent. I perioden januar til november var elforbruket i kraftintensiv industri 28 433 GWh. Sammenlignet med tilsvarende periode i 1998 er dette en økning på 2,3 prosent.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Elproduksjonen størst i Nordland

Produksjonen av elektrisk kraft i november var 11 317 GWh. Dette er en økning på 0,6 prosent i forhold til samme måned i 1998 og er 2,7 prosent høyere en den gjennomsnittlige elproduksjonen for denne måneden de siste fem årene. Elproduksjonen var størst i Nordland med 1 512 GWh, noe som utgjør 13,4 prosent av total elproduksjon i november. Akkumulert for året var produksjonen av elektrisk kraft 109 487 GWh. Det er en økning på 3,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 1998. Produksjonen av elektrisk kraft de siste 12 måneder var 120 944 GWh, som er en økning på 3,1 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 1998.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av november, mandagen i uke 46, 90,6 prosent av total vannmagasinkapasitet. Det er 2,6 prosentpoeng høyere enn både tilsvarende uke i 1998 og medianen i perioden 1982 til 1991.

Tabeller: