7763_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7763
Nettoimport av elektrisk kraft
statistikk
1999-12-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetoktober 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nettoimport av elektrisk kraft

Produksjonen av elektrisk kraft var i oktober noe lavere enn for samme måned i fjor og utgjorde 9 736 GWh. Elforbruket var imidlertid relativt høyt med 10 105 GWh. Dette betyr at Norge igjen var nettoimportør av elektrisk kraft med 370 GWh, etter fire måneder med eksportoverskudd.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i oktober. 1979-1999. GWh

Norge eksporterte 336 GWh elektrisk kraft i oktober og importerte 706 GWh. Dette er det nest høyeste importoverskuddet av elkraft som er målt for denne måneden de siste 20 årene. Det er bare i 1996 at importoverskuddet har vært høyere for denne måneden. Dersom man imidlertid ser på kraftbalansen hittil i år er bildet annerledes. I perioden januar til oktober hadde Norge et eksportoverskudd av elektrisk kraft på 1 266 GWh. Samlet for året ser det dermed fortsatt ut til at Norge vil få et eksportoverskudd av elektrisk kraft i 1999.

Produksjonen av elektrisk kraft i oktober var 9 736 GWh, og dette er 8,3 prosent lavere enn tilsvarende måned i 1998. Totalt for årets ti første måneder er det imidlertid en økning i elproduksjonen på 4,1 prosent til 98 170 GWh, sammenlignet med tilsvarende periode i 1998. Produksjonen av elektrisk kraft de siste 12 måneder var 120 871 GWh. Dette er en økning på 3,2 prosent sammenlignet med forrige 12-månedersperiode.

I midten av oktober (mandagen i uke 41) var fyllingsgraden i vannmagasinene 90,2 prosent av total magasinkapasitet. Dette er 3,8 prosentpoeng høyere enn medianen for perioden 1982-1991, men er 1,7 prosentpoeng lavere enn for tilsvarende uke i 1998.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Strømforbruket øker i kraftintensiv industri

Forbruket av elektrisk kraft i kraftintensiv industri var i oktober rekordhøyt med 2 672 GWh. Dette er en økning på 76 GWh eller 2,9 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Det er elforbruket i produksjon av kjemiske råvarer som har den største økningen med 16,7 prosent til 461 GWh. I perioden januar til oktober i år har elforbruket i kraftintensiv industri vært relativt høyt med 25 819 GWh, mens forbruket av elektrisk kraft de siste 12 måneder har vært 31 070 GWh. Dette er henholdsvis 2,4 og 2,9 prosent høyere enn for tilsvarende perioder i 1998.

Det totale elforbruket i Norge var i oktober 10 105 GWh. Selv om dette er en nedgang på 3,6 prosent sammenlignet med oktober i fjor, er elforbruket i oktober likevel det tredje høyeste elforbruket som er målt for denne måneden. Forbruket av elektrisk kraft hittil i år var 0,5 prosent høyere enn for tilsvarende periode i fjor, mens elforbruket de siste 12 måneder var 1,2 prosent høyere.

Tabeller: