7759_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7759
Høyt forbruk og nettoeksport av elkraft
statistikk
2000-02-10T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetdesember 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt forbruk og nettoeksport av elkraft

Forbruket av elkraft var rekordhøyt i desember med 13 061 GWh. Dette er en økning på 2,8 prosent sammenlignet med den forrige forbruksrekorden for desember. Elproduksjonen var 13 151 GWh, noe som innebærer en nettoeksport av elkraft i desember på 90 GWh.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elkraft i desember. 1979-1999. GWh

Forbruket av elkraft var i desember 6,6 prosent høyere enn for tilsvarende måned i 1998. Samtidig er det første gang elforbruket har passert 13 000 GWh i en enkelt måned. Dette gjelder uansett hvilken måned man sammenligner med. Det høye elforbruket i desember kan ses i sammenheng med månedstemperaturen. Ifølge Det norske meteorologiske institutt var månedstemperaturen under normalen for det meste av landet, bare med unntak av noen områder i Sør-Norge og i noen kystområder i Nord-Norge hvor månedstemperaturen lå noe over normalen.

Foreløpige tall for 1999 viser at elforbruket økte med 0,2 prosent sammenlignet med 1998, til rekordhøye 120 828 GWh.

Forbruket av elkraft i kraftintensiv industri var i desember 2 699 GWh. Sammenlignet med tilsvarende måned i 1998 er dette en økning på 1,4 prosent. Økningen i elforbruket var størst i produksjonen av kjemiske råvarer på 7,4 prosent til 476 GWh, mens det var en nedgang i forbruket i produksjon av jern, stål og ferrolegeringer på 8,2 prosent til 595 GWh. For hele 1999 var forbruket av elkraft i kraftintensiv industri 31 131 GWh. Dette er en økning på 2,2 prosent sammenlignet med 1998.

Høy elproduksjon

Produksjonen av elkraft i desember på 13 151 GWh er den nest høyeste produksjonen som er målt for denne måneden. Elproduksjonen i desember var hele 14,7 prosent høyere enn for tilsvarende måned i 1998 og 3,2 prosent lavere enn produksjonsrekorden fra desember 1995. Produksjonen av elkraft i 1999 var 122 638 GWh, som er en økning på 4,8 prosent sammenlignet med 1998. Til sammenligning har den årlige økningen i elproduksjonen de siste ti årene vært gjennomsnittlig 0,6 prosent, mens den årlige økningen i elforbruket de ti siste årene har vært gjennomsnittlig 1,5 prosent.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av desember, mandagen i uke 50, 86,0 prosent av total vannmagasinkapasitet. Det er 4,1 prosentpoeng over medianen for perioden 1982-1991 og 6,8 prosentpoeng høyere enn for tilsvarende uke i 1998. For hele 1999 har fyllingsgraden i vannmagasinene, stort sett med unntak av årets to første måneder og en uke på høsten, ligget over medianen for perioden 1982-1991.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elkraft per måned. Januar 1996-desember 1999. GWh

Eksportoverskudd av elkraft i 1999

Norge importerte 362 GWh elkraft i desember, mens eksporten var 452 GWh. Dette gir en nettoeksport av elkraft på 90 GWh. Eksportoverskuddet av elkraft var størst til Danmark med 120 GWh, mens det var nettoimport av elkraft fra Sverige på 10 GWh. For hele året var eksporten av elkraft 8 277 GWh, mens importen var 6 467 GWh. Dette gir et eksportoverskudd på 1 810 GWh. Det er første gang siden 1995 at Norge eksporterer mer elkraft enn vi importerer. Nettoeksporten av elkraft i 1999 var størst til Danmark med 2 153 GWh, mens det var en nettoimport fra Sverige på 109 GWh. Eksportoverskuddets andel av total elproduksjon var i desember 1,1 prosent, og for hele året 1,5 prosent.

Tabeller: