7767_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7767
Høy produksjon av elektrisk kraft
statistikk
1999-10-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetaugust 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy produksjon av elektrisk kraft

Produksjonen av elektrisk kraft var i august 9 705 GWh. Dette er det høyeste nivået på produksjonen som er målt for denne måneden, 7,3 prosent høyere enn den forrige rekorden fra 1998. Forbruket av elkraft var 7 997 GWh.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i august. 1979-1999. GWh

For tredje måneden på rad har det vært en rekordhøy produksjon av elektrisk kraft. Økningen i elproduksjonen for de fem fylkene som produserer mest elkraft (Telemark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland) var hele 17,8 prosent sammenlignet med august i fjor. Produksjonen av elektrisk kraft i årets sju første måneder var i alt 79 542 GWh. Dette er 6,7 prosent høyere enn tilsvarende periode i 1998. De siste 12 månedene er det produsert 121 943 GWh, en økning på 3,7 prosent sammenlignet med tilsvarende 12-månedersperiode i fjor.

Forbruket av elektrisk kraft gikk noe ned i august sammenlignet med samme måned i fjor, som har forbruksrekorden for denne måneden. Nedgangen i elforbruket var 0,7 prosent, til 7 997 GWh. Det er i første rekke annet forbruk enn i kraftintensiv industri som bidro til denne nedgangen. Dette forbruket av elkraft gikk ned med 3,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, mens elforbruket i kraftintensiv industri økte med 123 GWh eller 4,8 prosent. Det er spesielt forbruket i produksjon av aluminium og andre metaller som har en relativt stor økning med 7,3 prosent, mens forbruket i produksjonen av kjemiske råvarer har en økning på 4,0 prosent. Elforbruket i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer har en liten nedgang sammenlignet med august i fjor.

Hittil i år er det totale innenlandske forbruket av elektrisk kraft 78 576 GWh, som er en økning på 1,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 1998. For de siste 12 måneder har økningen i elforbruket vært på 1,8 prosent sammenlignet med forrige 12-månedersperiode i fjor.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Nettoeksport av elkraft

Utvekslingen av elektrisk kraft med utlandet ga et eksportoverskudd på 1 709 GWh i august. Dette er den tredje måneden på rad hvor Norge eksporterte mer elektrisk kraft enn vi importerte. Kraftutvekslingen med utlandet hittil i år ga eksportoverskudd på 967 GWh, mot et eksportunderskudd på 2 922 GWh i tilsvarende periode i 1998. Også for de siste 12 måneder har det vært et eksportert mer elektrisk kraft enn vi har importert. For de siste 12 måneder har det blitt eksportert 7 726 GWh elektrisk kraft og importert 7 472 GWh. Dette gir et eksportoverskudd på 256 GWh.

I begynnelsen av august nådde fyllingsgraden i vannmagasinene sitt foreløpige høyeste nivå på 90,3 prosent av total magasinkapasitet. Deretter sank fyllingsgraden noe gjennom hele august. I midten av august, mandagen i uke 33, var fyllingsgraden 89,4 prosent. Det er 13,3 prosentpoeng høyere enn medianen for perioden 1982-1991.

Tabeller: