7773_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7773
Rekordhøyt elforbruk i mai
statistikk
1999-07-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøyt elforbruk i mai

Forbruket av elkraft var i mai 9 100 GWh. Det er en økning på 3,3 prosent fra mai i fjor, og er det høyeste forbruket som er registrert for denne måneden. Produksjonen var 8 821 GWh, som er en økning på 11,5 prosent fra samme måned i 1998.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elkraft i mai. 1979-1999. GWh

Økningen i kraftforbruket på 3,3 prosent kan sees i sammenheng med lav pris på elektrisitet og at temperaturen var under normalen for stort sett hele landet. Elforbruket i mai var 2,1 prosent høyere enn forrige rekord i 1997. Det totale forbruket hittil i år, på 54 718 GWh, er også det høyeste som er registrert for årets fem første måneder og er 1,2 prosent over den samme perioden i rekordåret 1996.

Kraftintensiv industri hadde i mai et forbruk av elkraft på 2 609 GWh. Elforbruket i kraftintensiv industri økte med 4,0 prosent fra mai i fjor til mai i år, mens det totale forbruket steg med 3,3 prosent. Økningen i forbruket var størst i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer med hele 10,1 prosent. Elforbruket i kraftintensiv industri utgjorde 28,7 prosent av totalt elforbruk.

Utvekslingen av elkraft med utlandet viser at Norge hadde et eksportunderskudd i mai på 279 GWh. Tall fra utenrikshandelen i Statistisk sentralbyrå viser at Norge importerte 422 GWh mer enn vi eksporterte til Sverige, mens vi eksporterte 186 GWh mer elkraft enn vi importerte fra Danmark.

Høyere elproduksjon

Til tross for en relativt stor økning i produksjonen av elkraft på 11,5 prosent fra mai i fjor til mai i år, er produksjonen bare 2,1 prosent høyere enn gjennomsnittlig produksjon de siste ti årene og er hele 5,1 prosent lavere enn rekorden fra 1990. Ser man på utviklingen i elproduksjonen i mai de siste ti årene har det vært en gjennomsnittlig årlig nedgang i produksjonen med 0,1 prosent, mens elforbruket har i tilsvarende periode økt med gjennomsnittlig 1,4 prosent per år. Elproduksjonen hittil i år har vært på 51 866 GWh, en økning på 2,8 prosent i forhold til samme periode i fjor.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elkraft per måned. Januar 1996-mai 1999. GWh

Månedsnedbøren i mai var som for temperaturen stort sett under normalen for store deler av landet. Til tross for dette var imidlertid fyllingsgraden i vannmagasinene forholdsvis høy. I midten av mai, mandagen i uke 20, var fyllingsgraden 42,2 prosent av total magasinkapasitet. Det er 7,1 prosentpoeng høyere enn medianen for denne uken i perioden 1982 til 1991.

Tabeller: