Sal av petroleumsprodukt ned med 3 prosent

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i august enda på 722 millionar liter, ein nedgang på vel 3 prosent frå same periode i 2018.

Det vart selt 98 millionar liter bilbensin, om lag same mengde som i august 2018. Salet av autodiesel gjekk ned med 7 millionar liter og enda på 261 millionar liter, i følgje statistikken over sal av petroleumsprodukt.

Førebelse tal hittil i år viser at samla sal av bilbensin og autodiesel har minka med om lag 116 millionar liter samanlikna med tilsvarande periode i 2018. Dette er en nedgang i salet på 4 prosent.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med august 2017, 2018 og 2019, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillat Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2017 764 1999 578 821 751 81 140 277
2018 756 2011 641 876 783 78 101 291
2019 710 1941 627 811 740 71 58 270

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i august måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 46 37 53 88 164 54 125 211
2003 50 49 57 51 164 50 126 200
2004 55 52 59 71 149 62 145 207
2005 53 43 76 81 163 66 157 200
2006 42 50 63 90 157 68 173 194
2007 60 34 60 92 177 70 192 183
2008 52 23 51 78 141 59 186 158
2009 65 27 49 78 152 61 200 156
2010 64 28 44 93 164 70 217 152
2011 69 26 46 85 163 74 236 141
2012 90 21 40 92 159 73 238 129
2013 60 19 34 102 141 79 244 120
2014 51 14 26 107 124 73 247 112
2015 71 15 9 100 126 80 267 116
2016 59 15 8 98 121 80 281 110
2017 55 15 12 107 104 86 263 104
2018 61 8 10 104 113 83 268 99
2019 64 4 10 100 104 80 261 98

Kontakt