Ein nedgang i salet på 6 prosent i desember 2018

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i desember enda på 598 millionar liter, ein nedgang på 6 prosent frå desember 2017.

Det vart selt 83 millionar liter bilbensin, ei nedgang på 3 millionar liter sidan 2017. Salet av autodiesel gjekk ned med 10 million liter og samla sal enda på 232 millionar liter, viser nye tal frå statistikken Sal av petroleumsprodukt.

Førebelse tal for heile 2018 viser at samla sal av petroleumsprodukt auka med 74 millionar liter sammenligna med tilsvarande tal for 2017.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med desember, etter produkt i millioner liter

2016 2017 2018
Andre produkter¹ 410 444 468
Fyringsparafin og fyringsolje 224 210 149
Tungoljer og mellomdestillater 97 120 113
Jetparafin 1075 1141 1169
Marine gassoljer 1349 1234 1298
Anleggsdiesel 906 894 972
Autodiesel 3104 3038 3019
Bilbensin 1154 1125 1092

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i desember måned, etter produkt

Andre produkter1) Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 3 157 70 81 137 50 122 185
2003 6 115 63 60 128 43 127 178
2004 8 85 60 63 129 50 145 183
2005 6 75 60 72 145 53 156 173
2006 10 58 66 62 131 51 160 157
2007 7 72 61 66 140 75 176 149
2008 13 61 53 65 143 66 190 149
2009 10 70 46 75 137 64 200 137
2010 1 102 44 85 134 83 223 130
2011 11 39 35 76 134 64 219 114
2012 1 48 34 58 125 78 228 103
2013 10 31 25 79 131 92 221 99
2014 12 28 20 102 115 76 243 96
2015 8 24 9 76 112 68 243 89
2016 14 21 7 77 86 74 244 85
2017 17 19 11 83 100 79 242 86
2018 11 13 9 84 90 77 232 83

Kontakt