Ein nedgang i salet på 9 prosent i januar 2019

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i januar enda på 602 millionar liter, ein nedgang på 9 prosent frå januar 2018.

Det vart selt 76 millionar liter bilbensin, ei nedgang på 7 millionar liter sidan 2018. Salet av autodiesel gjekk ned med 12 millionar liter og samla sal enda på 239 millionar liter, viser nye tal frå statistikken Sal av petroleumsprodukt.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i januar måned, etter produkt

Andre produkter1) Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 4 109 66 57 147 50 112 169
2003 4 172 79 52 122 55 123 169
2004 2 127 60 57 134 49 122 166
2005 5 68 63 66 151 46 127 155
2006 4 79 63 66 147 55 148 156
2007 9 72 64 71 144 61 169 154
2008 5 55 62 71 125 58 177 140
2009 4 66 60 62 135 64 177 126
2010 1 90 50 72 129 69 190 124
2011 2 81 51 69 156 71 200 115
2012 6 41 28 74 157 70 217 108
2013 3 48 32 78 149 83 226 101
2014 2 33 23 89 114 60 228 93
2015 11 27 12 85 122 71 226 86
2016 3 29 9 76 113 70 243 86
2017 9 26 7 83 99 62 246 84
2018 16 19 8 111 93 82 251 83
2019 6 16 9 81 92 83 239 76

Kontakt