Auka sal i april

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i april enda på 662 millionar liter, ei auka på 65 millionar liter frå april 2017.

Deler av auka kan ha årsak i at det var fleire verkedagar i april år enn det var sist år.

Det vart selt 86 millionar liter bilbensin, ein reduksjon på 4 millionar liter frå april sist år. Salet av autodiesel auka med 14 millionar liter og samla sal enda på 242 millionar liter, syner Sal av petroleumsprodukt.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med april 2016, 2017 og 2018, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2016 345 985 283 450 315 35 88 47
2017 331 963 263 387 348 37 85 42
2018 330 981 317 409 367 35 68 68

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i april måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 7 46 53 51 140 52 111 184
2003 11 72 63 55 142 43 115 187
2004 12 54 64 54 140 45 124 182
2005 20 43 62 57 141 56 143 170
2006 10 53 63 70 149 52 139 163
2007 20 35 51 63 137 59 158 158
2008 16 40 58 74 147 64 192 149
2009 18 33 50 64 147 51 175 142
2010 21 31 37 57 136 57 189 128
2011 20 24 39 73 157 59 193 122
2012 28 23 28 64 150 60 203 113
2013 22 26 32 88 154 74 231 106
2014 15 15 20 86 131 67 222 102
2015 25 14 16 84 118 70 227 94
2016 28 16 9 79 113 81 246 89
2017 13 12 8 97 87 62 226 89
2018 40 9 9 90 110 76 242 86

 

Kontakt