Nedgang sal i mai

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i mai enda på 723 millionar liter, ein nedgang på 7 millionar liter frå mai 2017.

Det vart selt 102 millionar liter bilbensin, ein reduksjon på 2 millionar liter frå mai sist år. Salet av autodiesel gjekk ned med 14 millionar liter og samla sal enda på 248 millionar liter, viser nye tal frå statistikken Sal av petroleumsprodukt.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med mai 2016, 2017 og 2018, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2016 458 1244 358 571 402 43 108 92
2017 441 1213 358 489 443 50 98 101
2018 438 1229 399 527 468 44 76 123

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i mai måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 27 46 54 55 175 49 123 201
2003 21 69 57 57 164 46 123 190
2004 27 51 50 58 142 48 124 185
2005 34 45 64 59 157 54 145 186
2006 28 45 60 72 145 61 166 182
2007 29 40 51 73 152 64 183 175
2008 39 33 46 72 141 68 192 164
2009 40 31 40 66 138 57 193 154
2010 41 31 43 85 150 61 201 143
2011 46 26 47 92 155 68 227 133
2012 55 23 40 91 159 77 240 131
2013 39 21 36 91 155 77 234 117
2014 33 16 29 89 130 71 243 111
2015 58 15 12 105 138 67 250 104
2016 45 19 8 87 121 74 258 105
2017 59 13 13 96 102 82 262 104
2018 55 8 9 101 117 83 248 102

 

Kontakt