Ein nedgang i salet på 8 prosent i februar 2019

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i februar enda på 558 millionar liter, ein nedgang på nesten 8 prosent frå februar 2018.

Det vart selt 72 millionar liter bilbensin, ei nedgang på 7 millionar liter sidan 2018. Salet av autodiesel gjekk ned med 18 millionar liter og samla sal enda på 223 millionar liter, viser nye tal frå statistikken Sal av petroleumsprodukt.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med februar 2017, 2018 og 2019, etter produkt i millioner liter

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2017 162 483 127 188 163 19 50 15
2018 162 492 161 189 189 17 40 18
2019 148 462 158 178 161 16 27 10

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i februar måned, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og tungdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter1
2002 160 110 42 149 42 65 80 5
2003 161 119 51 145 49 66 144 3
2004 161 122 45 139 71 67 98 3
2005 156 131 49 152 61 67 76 5
2006 149 143 57 139 64 66 73 3
2007 142 161 63 131 63 64 81 6
2008 137 181 62 137 67 58 53 9
2009 127 179 56 140 76 52 72 3
2010 118 189 70 148 73 49 87 4
2011 110 200 73 131 69 50 62 2
2012 105 213 71 144 70 40 44 6
2013 95 212 70 145 73 35 37 3
2014 86 211 63 123 93 23 24 4
2015 81 219 67 120 79 16 26 4
2016 86 249 68 113 79 8 22 6
2017 78 237 65 89 80 12 24 6
2018 79 241 79 96 78 9 22 2
2019 72 223 75 86 80 7 11 4

Kontakt