Ein nedgang i salet på 2 prosent i november 2018

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i november enda på 695 millionar liter, ein nedgang på 2 prosent frå november 2017.

Det vart selt 79 millionar liter bilbensin, ei nedgang på 16 millionar liter sidan 2017. Salet av autodiesel gjekk ned med 11 million liter og samla sal enda på 257 millionar liter, viser nye tal frå statistikken Sal av petroleumsprodukt.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med november 2016, 2017 og 2018, etter produkt i millioner liter

2016 2017 2018
Andre produkter¹ 396 428 457
Fyringsparafin og fyringsolje 203 191 135
Tungoljer og mellomdestillater 90 109 104
Jetparafin 998 1058 1086
Marine gassoljer 1263 1135 1208
Anleggsdiesel 832 814 895
Autodiesel 2860 2796 2787
Bilbensin 1069 1039 1008

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i november måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 13 108 69 61 157 59 126 173
2003 18 88 56 64 140 50 126 165
2004 26 80 59 58 151 65 148 170
2005 22 56 59 78 146 61 162 162
2006 25 74 71 73 152 64 178 157
2007 28 59 62 78 175 81 191 145
2008 24 52 59 71 144 69 190 135
2009 24 42 47 70 155 66 199 127
2010 29 61 46 90 155 96 225 122
2011 34 37 36 81 159 85 224 111
2012 28 33 35 85 155 80 230 107
2013 22 29 29 94 138 84 235 95
2014 28 22 18 110 112 79 236 91
2015 24 23 9 84 107 84 254 88
2016 20 24 9 92 91 92 259 83
2017 26 19 10 97 109 85 268 95
2018 38 15 9 102 108 88 257 79

Kontakt